De Staatscommissie demografische ontwikkelingen stelt een gematigde groei voor van de bevolking via beheerste immigratie. Dit lijkt een verstandige keuze om de effecten van vergrijzing op te vangen. In een position paper stellen we onder andere voor om werk te maken van onbenut arbeidspotentieel.

Position paper VNG voor Rondetafelgesprek

De Tweede Kamer houdt op 22 mei een Rondetafelgesprek over het rapport van de Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema participatie en integratie. De VNG stuurde een position paper (pdf, 74 kB).

Onze aandachtspunten

  • Een fundamentale herziening van de Participatiewet is nodig
  • Arbeidsmigratie moet 'in betere banen' worden geleid
  • Benut het arbeidspotentieel van nieuwkomers beter
  • Zorg voor snelle diploma-erkenning en opleidingsmogelijkheden voor nieuwkomers
  • Plaats asielzoekers in de gemeente waar ze na erkenning zullen verblijven
  • Houd het zorgdomein voor iedereen toegankelijk, daarbij rekening houdend met nieuwkomers