Hoe kunnen inzicht in verschillende waarden, en kennis van de gedragswetenschap gemeenten helpen bij het vormgeven van een nieuwe handhavingskoers in de Participatiewet? Tijdens het VNG Uitvoeringscongres spraken VNG-adviseur Petra Jagt en Evelien Meester van Stimulansz hierover in een boeiende live podcast.

De handhavingskoers zorgt voor heel wat hoofdbrekens bij gemeenten. Onder invloed van gewijzigde maatschappelijke ideeën over handhaving bestaat zelfs de neiging om bestaand beleid geheel overboord te gooien. In deze podcast legt Meester uit waarom zij dat onverstandig en ook niet nodig vindt. Ze gebruikt hiervoor haar inzicht in verschillende waarden en kennis van de praktijk en gedragswetenschap. Meester schetst blinde vlekken en geeft aanknopingspunten en concrete tips om begrippen als maatwerk en menselijke maat ‘in te bouwen’ in de bestaande uitvoering.

Meer informatie