Op dinsdag 14 mei is er een commissiedebat met minister Schouten over de Participatiewet. We geven aan de minister mee dat we blij zijn met de eerste stappen die zijn gezet naar een set wetswijzigingen. Maar dit heeft alleen succes als we ook werk maken van een fundamentele herziening van de Participatiewet.

De Participatiewet wordt de komende jaren herzien, waarbij 3 sporen worden bewandeld om de gestelde doelen te halen. We zijn blij met de eerste stap naar een set wetswijzigingen om gemeenten beter in staat te stellen ondersteuning te bieden op het terrein van inkomen, re-integratie en participatie (spoor 1). Vanuit onze kant werken we aan het versterken van het vakmanschap (spoor 3). Maar dit alles heeft alleen succes als we ook werk maken van een grondige en fundamentele herziening van de Participatiewet (spoor 2). 

Daarom roepen we de minister op tot het volgende: 

  1. Maak voort met de fundamentele herziening van de Participatiewet en behandel het wetsvoorstel ‘Participatiewet in Balans’ met urgentie;
  2. Bevorder de bestaanszekerheid van mensen door na de herziening van de Participatiewet gemeenten meer in positie te brengen mensen te helpen;
  3. Bezie de herziening van de Participatiewet in samenhang met overige leefgebieden in het sociale domein.

Meer informatie

VNG-inbreng voor CD Participatiewet 14 mei