Geachte dames en heren,

Op dinsdag 14 mei debatteert u met demissionair minister Schouten over de Participatiewet. De wet zal de komende jaren worden herzien, waarbij drie sporen worden bewandeld om de gestelde doelen te halen. We zijn blij met de eerste stappen in Spoor 1, een set wetswijzigingen om gemeenten beter in staat te stellen ondersteuning te bieden op het terrein van inkomen, re-integratie en participatie. Van onze kant werken we aan het versterken van het vakmanschap conform Spoor 3.