Met de Signaleringsbrief Fraudefenomenen is de Tweede Kamer geïnformeerd over geconstateerde signalen en meldingen van misbruik & oneigenlijk gebruik in de Participatiewet.