Geachte dames en heren, 

Op woensdag 14 juni debatteert u met minister Schouten over de Participatiewet, een wet die voor gemeenten meer dan van belang is. Wij zijn blij met de stappen die gezet worden in spoor 1 en onderschrijven het belang van een uitvoeringstoets. Wij ondersteunen de oproep van minister Schouten om de Participatiewet te herzien en met uw Kamer in gesprek te gaan over het lange termijnperspectief (spoor 2 en spoor 3, uitvoeringskracht).