Deze e-learning module gaat over fraudealertheid bij de uitvoering van de zorg in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Gemeenten voeren sinds 2015 de Wmo 2015 en de Jeugdwet uit. In de media zien we steeds vaker dat onwelwillende, malafide zorgaanbieders gemeenschapsgeld dat voor de zorg is bestemd misbruiken en dat daardoor kwetsbare burgers in het nauw komen.

Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Rotterdam.

Voor wie

Voor medewerkers van de front office, zoals medewerkers van wijkteams, zorgconsulenten en Wmo adviseurs. 

Hoe

U volgt deze e-learning module waar- en wanneer u wilt. Op een computer, tablet of mobiel, in uw eigen tempo. Na aanmelding ontvangt u de logingegevens, waarmee u direct start. ​

Aanmelden 

Meld u aan via de website van VNG Connect