zorgfraude handboeien

Gemeenten voeren sinds 2015 de Wmo 2015 en de Jeugdwet uit. In de media zien we steeds vaker dat onwelwillende, malafide zorgaanbieders gemeenschapsgeld dat voor de zorg is bestemd misbruiken en dat daardoor kwetsbare burgers in het nauw komen.

Deze e-learning module gaat over fraudealertheid bij de uitvoering van de zorg in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Dit product is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en VNG Naleving.

Voor wie

Voor medewerkers van de front office, zoals medewerkers van wijkteams, zorgconsulenten en Wmo adviseurs. 

De kosten

De kosten per module bedragen € 39,95 exclusief btw (prijspeil 2020) per persoon.

Bestel

> Bestel de e-learning