Als u voor de overheid werkt, werkt u vaak met persoonsgegevens. En die gegevens zijn privacygevoelig. Daarom is het belangrijk dat u de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent. In de AVG is op Europees niveau vastgelegd hoe u op een rechtmatige- en zorgvuldige manier met persoonsgegevens moet omgaan. Deze module neemt u met een helder stappenplan mee door de AVG.

Na het volgen van deze module kunt u zelf toetsen of de AVG van toepassing is en wat nodig is voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in uw uitvoeringspraktijk. Zodat u in uw werkzaamheden AVG-proof bent.

Voor wie

Deze module is bedoeld als een korte kennismaking met de AVG voor medewerkers van gemeenten, die vanuit hun functie persoonsgegevens verwerken.

Hoe

U volgt deze e-learning module waar- en wanneer u wilt. Op een computer, tablet of mobiel, in uw eigen tempo. Na aanmelding ontvangt u de logingegevens, waarmee u direct start. ​

Aanmelden

Meld u aan via de website van VNG Connect.