Als u voor de overheid werkt, is het belangrijk dat u de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent. In de Awb is het algemeen bestuursrecht vastgelegd, dat regelt als het ware de relatie tussen de overheid en burger. De regels van de Awb lopen van de aanvraagfase tot en met de bekendmaking van een besluit. Deze module neemt u stap voor stap mee.

Waarom?

Na het volgen van deze module kent u de belangrijkste begrippen uit de Awb voor de uitvoeringspraktijk. Omdat in de module het aanvraagproces wordt gevolgd, kunt u de werkzaamheden volgens de regels van de Awb uitvoeren.

Voor wie?

Deze module is bedoeld als een korte kennismaking met onderdelen van de Awb waar elke medewerker van een gemeente vroeg of laat mee te maken kan krijgen. Meer specifiek bestaat de doelgroep voor deze cursus uit uitvoerende medewerkers (die besluiten nemen) en beleidsmedewerkers binnen het sociaal domein.

Hoe?

U volgt deze e-learning module waar- en wanneer u wilt. Op een computer, tablet of mobiel, in uw eigen tempo. Na aanmelding ontvangt u de logingegevens, waarmee u direct start. ​

De kosten

De kosten per module bedragen € 39,95 exclusief btw (prijspeil 2019) per persoon.

Bestel de e-learning