Toezicht op de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Een taak die in de gemeente steeds vaker voorkomt en tegelijkertijd nog relatief nieuw is. Gemeenten voeren sinds 2015 de Wmo 2015 en de Jeugdwet uit. In de media zien we steeds vaker dat onwelwillende, malafide zorgaanbieders gemeenschapsgeld dat voor de zorg is bestemd misbruiken en dat daardoor kwetsbare burgers in het nauw komen.

Als u als toezichthouder Wmo en/of Jeugdwet een taak hebt gekregen om toe te zien op de Wmo en de Jeugdwet, maar nog aan het begin staat van het uitvoeren van deze taak, dan is deze training uitermate geschikt om u als toezichthouder te ontwikkelen.
 
In deze, vooral praktische, training leert u om zelfstandig een signaal van fraude en/of onrechtmatigheid op methodische wijze te onderzoeken en passende maatregelen te treffen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de samenwerking binnen en buiten uw gemeente, samenwerking met ketenpartners en uiteraard de noodzakelijke juridische basiskennis.

Maak gebruik van de deskundigheid van de trainers van VNG Naleving en geef u op voor deze praktisch ingerichte training.

Doelgroep

Deze praktijktraining is bestemd voor de gemeentelijke toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en/of Jeugdwet. 

Bent u als toezichthouder, beleidsmedewerker of anderszins belast met taken op het gebied van handhaving, naleving en rechtmatigheidstoezicht binnen de Wmo 2015 en/of Jeugdwet? En bent u in die rol betrokken bij fraudesignalen binnen uw gemeente, maar heeft u nog geen of weinig ervaring hoe u deze nader kunt onderzoeken? Dan vindt u in deze 4-daagse training voldoende praktische handvatten om zelfstandig een zorgvuldig onderzoek naar fraudesignalen te begeleiden, op te zetten en/of uit te voeren. 

De training is ook geschikt voor medewerkers van gemeenten die binnen afzienbare termijn worden aangesteld als toezichthouder voor deze wetten. Bijvoorbeeld sociaal rechercheurs en/of fraudepreventiemedewerkers die tevens worden aangesteld als toezichthouder voor de rechtmatigheid Wmo 2015 en/of Jeugdwet.

Programma

In deze training komen de primaire taken, de specifieke bevoegdheden en positionering binnen de gemeente van de toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet, aan bod. Het is een praktijkgerichte training met tips en tools voor de uitvoeringspraktijk. 

Onderwerpen zijn onder andere:

  • De juridische context en positie van de toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet.
  • Zorgfraude als businessmodel
  • Het zorglandschap in Nederland
  • AVG en gegevensuitwisseling bij tegengaan van fraude Wmo en Jw
  • Hoe en op welke wijze kan de toezichthouder rechtmatigheid bijvoorbeeld het beste samenwerken met de toezichthouder kwaliteit en/of afdeling kwaliteit binnen de gemeente maar zeker ook daarbuiten?
  • Met welke andere partijen kan afstemming gezocht worden bij zorgfraude.
  • Hoe kan de toezichthouder het fraudebewustzijn binnen de gemeente vergroten?
  • Hoe en wanneer dient een toezichthouder te starten met een onderzoek naar signalen van onrechtmatigheden en/of fraude?
  • Op welke wijze en wanneer kan de toezichthouder het management en bestuur informeren en betrekken bij zijn werkzaamheden.

Gewenste voorkennis

Om een goede start met deze training te maken is het wenselijk dat deelnemers eerst de online module Fraudealertheid in de zorg, van VNG KCHN hebben doorlopen. Deze zit bij de cursusprijs ingegrepen.  

Datum en locatie

Datum: Woensdag 16 + donderdag 17 september en woensdag 7 + vrijdag 9 oktober
Locatie: La Vie Utrecht, Sint Jacobsstraat 61, 3511 BP Utrecht

Kosten en annuleren

Deelname aan de 4-daagse training kost  € 1.595,- (exclusief btw).

Kunt u onverwacht toch niet deelnemen, dan kunt u tot 1 maand voor aanvang van de training kosteloos annuleren of kunt u - tot op de dag van de training - een vervanger aanwijzen. Mail uw wijziging o.v.v. de naam van de training aan naleving@vng.nl 

Is de training op de datum van uw keuze vol, dan komt u op een wachtlijst. Natuurlijk ontvangt u hierover bericht. Naar aanleiding hiervan kunt u ook voor een andere datum kiezen.