Dit voorjaar organiseert VNG Naleving net als vorig jaar online-regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u actief met toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente? Schrijf u dan snel in. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Criminelen hebben niets te zoeken in het zorgdomein. Voorbeelden in de regio Twente laten zien dat een aantal van hen hier zelf anders over denkt. Met een intensieve, integrale aanpak kunnen we deze malafide zorgaanbieders de deur wijzen. Maar het is logischer én eenvoudiger om hun de toegang te weigeren.
De GGD Rotterdam-Rijnmond voerde vorig jaar proactief toezicht uit op de veiligheid van de nachtopvang in de regio. Het resultaat? De meeste cliënten en medewerkers voelen zich veilig in de opvang. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Hier kunnen alle gemeenten hun voordeel mee kunnen doen.
Rechtmatigheid is het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Door de coronacrisis verloopt de zorgverlening (deels) anders dan waar in de regelgeving en overeenkomsten met zorgaanbieders van werd uitgegaan. Dit kan formeel tot onrechtmatigheden leiden.
Kinderen en jongeren in de jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering hebben recht op een goede en veilige verzorging, opvoeding en behandeling. Op deze stelling valt niets af te dingen. Gemeenten hebben met hun toezicht op rechtmatigheid een stevig instrument in handen om hieraan bij te dragen.
Als raadslid speelt u een belangrijke rol bij het versterken van het toezicht op de zorg en ondersteuning die kwetsbare burgers in uw gemeente vanuit de Wmo ontvangen. De nieuwe e-learning Wmo-toezicht geeft u handvatten om deze rol nog beter in te vullen.
Toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet maakt deel uit van de Monitor Sociaal Domein. Voor het tweede jaar op rij zette VNG Naleving een vragenlijst uit onder gemeenten waarmee het de stand van dit toezicht peilde. De resultaten vindt u op waarstaatjegemeente.nl.
Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals zorg en ondersteuning, werk & inkomen en kinderopvang.
Dynamisch, weloverwogen en de Rotterdámse manier om toezicht te houden. Zo omschrijven Berry de Mos en Esther van Oosten de onlangs in gebruik genomen procesbeschrijving en werkinstructie Toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet. Kaders en handvatten die ook andere gemeenten kunnen inspireren.
In de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel bewijst integraal toezicht in het sociaal domein zijn waarde. ‘We doen op deze manier veel meer recht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur’, vat Michiel van der Velde het samen. ‘In de oude situatie deden we onze cliënten en onszelf eigenlijk...