Op 28 mei organiseerden de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten en VNG Naleving de bestuurlijke themabijeenkomst Zorgfraude. Maarten Hoelscher, wethouder Sociaal Domein van de gemeente Huizen, trad op als gespreksleider. Met hem praten we verder over het belang van bewustwording en actie.
Op vrijdag 28 mei organiseerden de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) en VNG Naleving de themabijeenkomst Zorgfraude. Ruim 50 bestuurders en raadsleden gingen hier online met elkaar in gesprek. ‘Maak de aanpak van zorgfraude bestuurlijke topprioriteit’, was een van de conclusies.
Een derdenbeding is een afspraak in de zorgovereenkomst die de budgethouder beschermt bij oneigenlijk gebruik van het budget door de zorgverlener. Door deze afspraak kan de gemeente de onterechte betalingen direct bij de zorgverlener terugvragen.
Op 23 maart sloot de gemeente Weert zich als 200e gemeente aan op het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ). Een mijlpaal die om 2 redenen aandacht verdient. Met 200 gemeenten komen we weer een stukje dichter bij een sluitende aanpak van zorgfraude, maar er zijn er ook nog ruim 150 te gaan.
Het is een vraag die veel gemeenten uit hun slaap houdt. Hoe maken we onze gemeente weerbaar tegen negatieve invloeden van buitenaf? Met andere woorden: hoe kunnen we de aanpak van ondermijning vormgeven? ‘Kijk en werk integraal, inclusief de zorg’, zeggen ze in Bergen op Zoom.
Hoe start u binnen uw gemeente het goede gesprek over het voorkomen en bestrijden van misbruik binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet? En wat kunt u doen om die aanpak handen en voeten te geven? De praatplaat Toezicht, Handhaving en Zorgfraude geeft richting.
Hoe zorgt u voor rechtmatige besteding van het pgb? Wat kunnen we als gemeenten om toezicht op de Jeugdwet te versterken? En welke mogelijkheden zijn er voor terugvordering? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde bij de regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht die in april en mei plaatsvinden.
Dit voorjaar organiseert VNG Naleving net als vorig jaar online-regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u actief met toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente? Schrijf u dan snel in. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Criminelen hebben niets te zoeken in het zorgdomein. Voorbeelden in de regio Twente laten zien dat een aantal van hen hier zelf anders over denkt. Met een intensieve, integrale aanpak kunnen we deze malafide zorgaanbieders de deur wijzen. Maar het is logischer én eenvoudiger om hun de toegang te weigeren.
De GGD Rotterdam-Rijnmond voerde vorig jaar proactief toezicht uit op de veiligheid van de nachtopvang in de regio. Het resultaat? De meeste cliënten en medewerkers voelen zich veilig in de opvang. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Hier kunnen alle gemeenten hun voordeel mee kunnen doen.