Het rapport ‘Een wereld te winnen | Over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet’ legt een groot aantal methoden bloot waarmee malafide zorgaanbieders frauderen. In een serie artikelen leggen gemeenten steeds een van deze ‘fraudetactieken’ en het tegengaan ervan onder het vergrootglas. Zoetermeer bijt het spits af.
De Dienst Noardwest Fryslân gaf eind vorig jaar met een heldere visie een nieuwe impuls aan toezicht en handhaving in het sociaal domein. Volgens teamleider Sije Dijkstra is vertrouwen hierin het belangrijkste uitgangspunt. Annie Strikwerda en Rudolf Venema geven deze visie vorm in hun toezicht op de Wmo en...
Het recente rapport ‘Een wereld te winnen’ over zorgfraude in het gemeentelijk domein legt haarscherp bloot hoe malafide zorgaanbieders te werk gaan. Inmiddels weten we ook dat het vaak lastig is om deze fraudeurs achteraf in hun kraag te grijpen. Gemeenten moeten hen dus een stapje voor zijn. En dat kunnen...
Waar begint u bij het inrichten en uitvoeren van preventie, toezicht en handhaving binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet? En welke stappen kunt u het beste nemen als u al onderweg bent? VNG Naleving lanceert een routekaart die u stapsgewijs meeneemt langs de benodigde activiteiten, informatie en instrumenten.
Hoe kunnen we als gemeente ervoor zorgen dat dienstverleners binnen het sociaal domein zich aan de wet houden en zo bijvoorbeeld zorgfraude voorkomen? Het is een vraagstuk dat gemeenten steeds meer bezighoudt. De VNG ondersteunt gemeenten hierbij en het ministerie van VWS wil graag weten hoe deze...
Jan-Willem Sies leverde een bijdrage aan het rapport ‘Een wereld te winnen’, over zorgfraude in de Wmo en Jeugdwet. Gezien de aard van de fraude en de soms schokkende voorbeelden ziet hij het rapport als een must read voor betrokken ambtenaren en bestuurders. De aanbevelingen noemt hij compact, noodzakelijk...
Het onlangs verschenen VNG-rapport 'Een wereld te winnen: over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet' schetst de aard van zorgfraude en doet gemeenten aanbevelingen om effectief toezicht te houden op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg. Welke rol kunt u hierin als raadslid spelen?
De aandacht voor de aanpak van zorgfraude door gemeenten groeit. Casuïstiek en verhalen in de media tonen de noodzaak daarvoor ondubbelzinnig aan. Ze laten ook zien dat de fraude zich in verschillende vormen manifesteert. Het rapport ‘Een wereld te winnen’ geeft inzicht in aard én aanpak van zorgfraude.
Per 1 september kunnen gemeenten hun signalen en vermoedens van zorgfraude direct melden bij de gemeentelijk expert van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Samen met een nieuw, completer formulier zorgt dit voor meer snelheid en gemak in het proces van het verrijken van signalen.
Het signalendashboard van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) geeft de aangesloten ketenpartners inzicht in signalen van zorgfraude die het knooppunt verwerkt. Ook vindt u er interessante fenomenen en relevante casuïstiek over de verschillende wetten heen.