Met de inrichting en uitvoering van preventie, toezichts- en handhavingstaken voorkomt u dat kwetsbare burgers de dupe worden van frauduleuze praktijken. 

De routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet, geeft u aan de hand van 4 fasen inzicht in alle stappen en activiteiten die nodig zijn voor een effectieve inrichting en uitvoering van de preventie-, toezichts- en handhavingstaken.

Routekaart klein

 

 

Bij elke stap vindt u informatie en instrumenten, zoals factsheets, handreikingen, community, (online) trainingen en gemeentelijke praktijkvoorbeelden, die u hierbij helpen. 

De routekaart is bedoeld voor de teammanager (sociaal domein), de toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet en de verantwoordelijke projectleider of kwartiermaker. Daarnaast geeft de routekaart andere betrokkenen inzicht in de af te leggen route. Nodig, want preventie, toezicht en handhaving zijn organisatiebrede thema’s. Ze maken integraal onderdeel uit van de gemeentelijke dienstverlening. Dat vraagt om samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen uw gemeentelijke organisatie: samenwerking tussen toezichthouder, wethouder, inkoop- en contractmanagement, (juridisch) beleidsmedewerker,
kwaliteitsmedewerker, wijkteams, informatiemanagement en communicatie. 

Vragen

Heeft u vragen over het gebruik van de routekaart of wilt u verdere ondersteuning? Neem dan contact op met de adviseur in uw regio.