Gemeenten spannen zich in voor huisvesting voor vergunninghouders en voor hun integratie en participatie.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Tot Nederland toegelaten vluchtelingen moeten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. De VNG zet in voor een snelle en integrale inburgering van statushouders via huisvesting, onderwijs en scholing, begeleiding naar werk, inkomensondersteuning etc. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Asiel en integratie

1475 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 januari 2021 om 08:56

VNG-commissie Zorg, Jeugd en onderwijs

De commissie houdt zich o.a. bezig met: Bed-Bad-Brood, gezondheidsbeleid en cultuur en sport 

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Gemeentelijk asielbeleid helpt asielzoekers om te integreren in hun nieuwe woonplaats en begeleidt hen naar scholing en werk. Zo dragen gemeenten bij aan de Global Goals om armoede en ongelijkheid te verminderen (goals 1 en 10).