Met het persoonsgebonden budget (pgb) voeren mensen zelf de regie over hun zorg en ondersteuning. Op deze pagina bieden we actuele en begrijpelijke informatie, goede voorbeelden, handvatten en de mogelijkheid tot uitwisseling met andere gemeenten. De pagina is gericht op medewerkers bij gemeenten die zich bezighouden met beleid of in de uitvoering werkzaam zijn.

Meest recente discussies op het VNG-forum

PGB2.0

1056 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 30 juli 2021 om 13:09

Publicaties & Brieven