Zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet kennen het persoonsgebonden budget (pgb). De introductie van het pgb ging gepaard met de invoering van het zogeheten 'trekkingsrecht', dat loopt via de SVB. 

Publicaties & Brieven