6 november 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 11 november debatteert met minister De Jonge over Langer Thuis, Dementiezorg, PGB, Wijkverpleging en Wmo. De VNG vraagt uw aandacht voor drie onderwerpen: 1. Wmo: Gemeenten moeten gecompenseerd worden voor de kosten die zij hebben moeten maken en nog steeds moeten maken als gevolg van...
21 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/057
Graag informeren wij u over PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het pgb-trekkingsrecht. Afgelopen december las u in een ledenbrief (Lbr. 19/106) dat er meer tijd wordt genomen voor de landelijke invoering van PGB2.0. Mede op basis van leerervaringen met zogenaamde voorlopers besloot de minister van VWS om...
12 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/106
Onafhankelijke cliëntondersteuning heeft in de Wmo 2015 een expliciete rol gekregen. Het geeft inwoners de mogelijkheid om zich te laten bijstaan in hun interactie met de gemeente. De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten gratis onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. Met deze brief informeren wij u over de cliëntondersteuning in de Wmo...
26 september 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/074
Er is een nieuw systeem (PGB2.0) in ontwikkeling om het gebruik van persoonsgebonden budgetten (pgb) door burgers (budgethouders) toegankelijker en eenvoudiger te maken. Dit nieuwe systeem vervangt het huidige (1.0) systeem. De invoering van PGB2.0 draagt bij aan verschillende doelen, waaronder: betere ondersteuning van de budgethouder en zijn/haar zorgverlener, verhogen...
22 augustus 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/065
Vanaf volgend jaar zijn er twee wijzigingen in de inning van eigen bijdragen Wmo. De AMvB wordt in september gepubliceerd, via deze ledenbrief informeren we u alvast over de gevolgen van de wijzingen voor cliënten en gemeenten.
Handreiking
Online raadpleegvare versie van de handreiking In de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn de wettelijke kaders opgenomen voor verstrekking van het pgb. De uitgangspunten zijn in deze wetten verankerd, met mogelijkheden voor gemeenten om eigen keuzes te maken. De uitgangspunten zijn grotendeels gelijk voor Wmo 2015 en Jeugdwet. Deze...