Organisatie

Ministerie van VWS

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2022

Download de Kamerbrief en de bijlagen

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de plannen in deze kabinetsperiode voor het beleid op het gebied van het persoonsgebonden budget (pgb). In haar brief besteedt de minister ook aandacht aan de ontwikkelingen rondom het systeem pgb 2.0 (administratieve ondersteuning).