Nieuws
De VNG berichtte op 28 augustus dat het wettelijk minimumloon niet langer mag worden gebruikt als tarief voor hulp uit het sociale netwerk via persoonsgebonden budget (pgb): dit volgt uit uitspraken van de CRvB. In dit vervolgbericht meer over de tarieven die gemeenten moeten hanteren.
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft zich op 16 augustus tweemaal uitgesproken over de informele pgb-tarieven in het sociale netwerk binnen de Wmo en Jeugdwet. Deze uitspraken hebben consequenties voor het beleid van gemeenten.
De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak bepaald dat zorgverleners die minder dan 4 dagen per week werken in dienst van een pgb-houder, verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen in het bijzonder binnen de Werkloosheidswet. Dit maakt een einde aan de uitzondering die voor deze groep was gecreëerd.
In de laatste maanden van het jaar sturen gemeenten de toekenningsberichten (TKB’s) voor persoonsgebonden budgetten in voor het komende jaar. De deadline voor het aanleveren van deze berichten bij de SVB is dinsdag 14 december 2022.
Het pgb-fraudebarrièremodel helpt uw gemeente om fraude met pgb’s te voorkomen of snel te signaleren. In deze vernieuwde handreiking worden maar liefst 29 barrières toegelicht. De handreiking vervangt de versie van januari 2020. Hierin werden 11 barrières toegelicht. De opzet blijft hetzelfde.
Waar moet u op letten als u iemand een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt? En hoe bepaalt u of iemand pgb-vaardig is? Welke mogelijkheden heeft u als gemeentemedewerker? En wat kunt u de budgethouder of vertegenwoordiger(s) allemaal meegeven?
De Tweede Kamer debatteert op 23 juni met minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) over het persoonsgebonden budget (pgb). Met oog op dit debat heeft de VNG de Kamer een aantal aandachtspunten meegegeven.
Team Zorg van VNG Naleving krijgt regelmatig vragen van gemeenten met betrekking tot toezicht en handhaving. Jurist Paul Norp van Stimulansz (verbonden aan het team) buigt zich in de rubriek 'Vraag het de jurist' maandelijks over een vraag die leeft bij of interessant is voor meerdere gemeenten.