Mensen en gezinnen met behoefte aan meerdere vormen van zorg of ondersteuning krijgen te maken met een groot aantal hulpverleners, indicatiestellers en financieringsvormen. Om dit te voorkomen, ging deze week een experiment van start met een integraal budget.
Per 1 januari 2021 wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. In februari 2020 worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de veranderingen voor pgb-houders die vanaf 1 januari 2021 zorg ontvangen vanuit de Wlz.
Cliëntondersteuning en de problemen van het Hulpmiddelencentrum met de levering en betaling van Wmo-hulpmiddelen zijn de hoofdonderwerpen van een ledenbrief waarmee we gemeenten informeren over de stand van zaken bij diverse Wmo- en jeugdhulp-beleidsthema’s.
In de laatste maanden van het jaar sturen gemeenten de toekenningsberichten (TKB’s) in voor het komende jaar. De deadline voor het aanleveren van deze berichten bij de SVB is 13 december 2019.
Met het kader pgb-vaardigheid kunt u - samen met een kandidaat-budgethouder - nalopen welke taken, kennis en vaardigheden er zoal komen kijken bij een pgb. De VNG en het ministerie van VWS zoeken gemeenten die deel willen nemen aan een pilot om het kader te evalueren.
Per ledenbrief informeerden we gemeenten onlangs over de voortgang van de implementatie van PGB2.0. Daarin schreven we dat naar verwachting drie voorlopergemeenten in november zouden aansluiten op een nieuw pgb-systeem: dit verschuift naar komend voorjaar.
In de ledenbrief 'Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage', verzonden op 22 augustus, is een fout geslopen. Dit betreft het bedrag van 19 euro dat vanaf 2020 geldt voor de eigen bijdrage (het z.g. abonnementstarief).
Het huidige systeem voor verwerking en uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) kan toegankelijker en eenvoudiger. Een nieuw systeem (PGB 2.0) is in ontwikkeling. Per ledenbrief informeren we over de voortgang van de implementatie van PGB 2.0.
Over welke kennis en vaardigheden moet iemand beschikken om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb)?
Vanaf volgend jaar zijn er twee wijzigingen in de inning van eigen bijdragen Wmo. De AMvB wordt in september gepubliceerd, via een ledenbrief informeren we u alvast over de gevolgen van de wijzingen voor cliënten en gemeenten.