In de laatste maanden van het jaar sturen gemeenten de toekenningsberichten (TKB’s) voor persoonsgebonden budgetten in voor het komende jaar. De deadline voor het aanleveren van deze berichten bij de SVB is dinsdag 14 december 2022.

Het is belangrijk dat gemeenten dit op tijd doen, alleen dan kan de SVB garanderen dat:

  • budgetten op tijd in het portaal voor budgethouders zichtbaar zijn.
  • zorgverleners ook in januari 2023 op tijd betaald worden.
  • de SVB de voorschotfacturen voor de maand januari 2023 op tijd kan maken en versturen.

Zorgovereenkomsten op tijd accorderen

Het is belangrijk dat de zorgovereenkomsten over 2022 op tijd worden geaccordeerd. Betalingen over zorg in 2022 kunnen dan nog bij het belastingjaar 2022 worden opgeteld. Als de zorgovereenkomst na 14 december wordt geaccordeerd, kan SVB niet garanderen dat de betalingen nog in 2022 plaatsvinden en worden ze mogelijk bij het belastingjaar 2023 opgeteld. Dit heeft consequenties voor de loonbelasting van de zorgverlener en voor eventuele toeslagen zoals de huurtoeslag.

Wijziging minimumloon

Houdt u bij de maximumtarieven voor 2023 rekening met de wijziging in het minimumloon? Door de uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen van Nederlanders, besloot het kabinet op Prinsjesdag om het minimumloon te verhogen met 10,15%. Ook gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog.

Deze verhogingen hebben mogelijk gevolgen voor de toe te kennen budgetten voor 2023. De verhoging van het minimumloon kan ook gevolgen hebben voor de maximumtarieven. Als uw maximumtarieven lager zijn dan het vanaf 1 januari 2023 geldende minimumloon, kan de SVB de zorgverleners van uw budgethouders niet meer betalen.

Stel vragen aan de SVB

De pgb-jaarafsluiting is voor gemeenten onderdeel van het reguliere proces. Vanuit de VNG wordt daarom geen extra ondersteuning geboden. Heeft u vragen of opmerkingen? Stel deze dan aan de relatiebeheerders van de SVB via relatiebeheer@svb.nl. (Dit geldt ook voor gemeenten die in een specifieke situatie zitten, zoals in een gemeentelijke herindeling.)

Meer informatie