Gemeenten kunnen zich goed vinden in de manier waarop het Mobiliteitsfonds tot stand zal komen. Dat schrijft de VNG in haar inbreng voor het wetgevingsoverleg op 12 mei. Daarin verzoeken we de Kamer met klem om het wetsvoorstel met voortvarende snelheid te behandelen.
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een overzicht gemaakt van de regio's voor de Regionale Mobiliteitsprogramma's. U kunt nu de conceptindeling bekijken en indien nodig een update doorgeven.
Staat u aan het begin van een project om doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aan te besteden? Heeft u de ambitie om dit emissieloos vervoer te laten zijn de komende jaren? Meld u aan voor de buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi en ontvang deskundige begeleiding om uw ambities te realiseren.
De VNG ondersteunt de oproep van het kabinet aan gemeenten om mee te werken aan de verruiming van venstertijden en de openstelling van zelfbedieningsgroothandels voor consumenten.
Regionale, lokale en nationale beleidsambtenaren die (gaan) werken aan een integrale, duurzame mobiliteitsaanpak trapten samen het nieuwe jaar af tijdens de Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma. Lees het verslag en de presentaties en doe goede ideeën op uit de Inspiratiegids duurzame mobiliteit.
Het ministerie van IenW heeft vervoersregio’s en provincies gevraagd om locaties aan te wijzen voor fietsenstallingen bij ov-knooppunten. Volgens het Klimaatakkoord draagt het Rijk € 75 miljoen hieraan bij, op basis van cofinanciering. Indien nodig kunt u uw provincie of vervoersregio hierop attenderen.
Veel gemeenten lopen geld voor lokale verkeer- en vervoerstaken mis sinds dit geld als brede doeluitkering (BDU) in het provinciefonds wordt gestort. De VNG trekt hierover aan de bel bij de woordvoerders verkeersveiligheid in de Tweede Kamer, in de aanloop naar hun AO van 5 februari.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt tussen 2020 en 2030 een half miljard euro beschikbaar voor de uitvoering van maatregelen die de verkeersveiligheid in de regio verbeteren. Dit gebeurt in de vorm van cofinanciering van maximaal 50%.
VNG en IPO hebben samen een handreiking 'Regionale Mobiliteitsprogramma's' gemaakt om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het opstellen van de Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP's).
Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente lanceert dit najaar twee nieuwe en twee vernieuwde dashboards. Alle vier hebben ze betrekking op het fysieke domein.