Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt tussen 2020 en 2030 een half miljard euro beschikbaar voor de uitvoering van maatregelen die de verkeersveiligheid in de regio verbeteren. Dit gebeurt in de vorm van cofinanciering van maximaal 50%.
VNG en IPO hebben samen een handreiking 'Regionale Mobiliteitsprogramma's' gemaakt om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het opstellen van de Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP's).
Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente lanceert dit najaar twee nieuwe en twee vernieuwde dashboards. Alle vier hebben ze betrekking op het fysieke domein.
De VNG doet met de Embassy of Mobility mee aan de Dutch Design Week. Dit past in ons streven om met andere werkvormen te onderzoeken welke knelpunten bij gemeenten spelen als het gaat om bereikbaarheid. Zowel grote als kleine gemeenten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Het Kennisnetwerk SPV zoekt gemeenten die de verkeersveiligheid via de zogeheten risicogestuurde aanpak willen verbeteren. Via een workshop worden gemeenten begeleid bij de uitvoering van deze risicogestuurde aanpak.
Het aantal verkeersdoden stijgt, zo bleek recent uit cijfers van het CBS. Om het aantal slachtoffers naar 0 te brengen werken Rijk, provincies en gemeenten samen aan een ‘Strategisch plan verkeersveiligheid 2030’. Hierin is afgesproken dat elke gemeente in 2019 een eerste risicoanalyse opstelt.
De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) vergaderde op 4 juli het eerste uur samen met commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) over smart society en duurzame mobiliteit. Het tweede uur is met name gesproken over verschillende mobiliteitsonderwerpen.
In de week dat de Tweede Kamer vergadert over verkeersveiligheid doet de VNG een dringende oproep aan gemeenten om vooral de kans te pakken om via hun risicoanalyse bij te dragen aan de verkeersveiligheid in hun regio.
Een kwart van de EU subsidies voor duurzaamheid, circulaire economie en mobiliteit ging naar Nederland in 2018. Dat blijkt uit de rapportage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
Alle provincies organiseren binnenkort bijeenkomsten over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Elke gemeente ontvangt van de provincie daarvoor een uitnodiging. Het doel is om gezamenlijk werk te maken van minder verkeersdoden en -gewonden.