Nieuws
Gemeenten hebben problemen om de enorme groei aan mobiliteit op te vangen: er is geen ruimte voor parkeerplekken en meer elektrische auto’s betekent nog meer druk op het overvolle energienet. Er is een echte transitie nodig op mobiliteit.
Bij de grote opgaven in de fysieke leefomgeving is behoefte aan samenhangende informatie vanuit data en monitoring. Voor een sterke informatiepositie moeten interbestuurlijke samenwerkingsverbanden worden opgezet. Dat blijkt uit onze ‘Verkenning informatiepositie fysiek domein’.
Het rijk moet met gemeenten meewerken aan regionale mobiliteitsprogramma’s, om de mobiliteitstransitie in de regio vorm te geven. Dat is een van de opmerkingen over mobiliteit en milieu die de VNG meegeeft voor de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De komende tientallen jaren staan we voor een enorme opgave om de infrastructuur te vernieuwen, zodat Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar blijft. Voor gemeenten stijgen de jaarlijkse kosten van renovatie en vervanging volgens TNO van € 0,5 miljard nu naar € 1,6 miljard over 10 jaar.
Hoe kunnen data helpen om de verkeersveiligheid in een woonwijk te vergroten? Het ministerie van IenW werkt samen met andere overheden aan een digitaal datastelstel voor mobiliteitsdata. Om te bepalen wat de impact voor gemeenten is, voert de VNG een impactanalyse uit.
Er zijn steeds meer e-bikes op de weg te zien. Recreatief of onderweg naar het werk. Gemeenten willen graag weten waar (nu en straks) veel e-bikes te verwachten zijn. Een tool op Waarstaatjegemeente.nl helpt ze bij hun mobiliteitsbeleid door inzicht te geven in het bereik per e-bike vanuit een bepaald gebied.
Gemeenten en provincies werken hard aan betere verkeersveiligheid. Om de stijging van het aantal dodelijke slachtoffers te keren, moeten álle SPV-partners verkeersveiligheid met prioriteit behandelen. Ook zijn structurele financiering, voldoende capaciteit, meer coördinatie en centrale datavoorziening nodig.
Er is een handelingskader opgeleverd over infrastructurele projecten van decentrale overheden. Hiermee kunnen gemeenten met aannemers het gesprek aangaan om te voorkomen dat de bouw door stijging van de bouwprijzen stil komt te liggen.
De medeoverheden werken graag met het rijk een ambitieuze Mobiliteitsvisie 2050 uit. Regionale en nationale mobiliteit hangen immers direct met elkaar samen. Voor het commissiedebat over bereikbaarheid op 30 maart geven we hiervoor enkele aandachtspunten mee.