De VNG heeft verkeersveiligheid als een van haar speerpunten en heeft daarom in 2021 met gemeenten gesproken over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Verkeersveiligheid is een ontzettend belangrijke opgave. Dagelijks overlijden in Nederland gemiddeld 2 mensen in het verkeer en raken er nog eens 65 zwaargewond. En ook thema’s als zoveel mogelijk 30 kilometer per uur rijden binnen de bebouwde kom en afleiding in het verkeer voorkomen, spelen een rol. Tegelijkertijd mag de doorstroming in gemeenten niet staken en is duurzame mobiliteit óók een onderwerp. 

Gezien het belang van deze opgave is in 2018 het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) geschreven, worden er momenteel overal in het land risicoanalyses en uitvoeringsplannen gemaakt en is extra geld vrijgekomen uit Den Haag (op basis van 50% cofinanciering). 

Gesprekken met gemeenten

Namens de VNG heeft Henk Schravemade als relatiemanager verkeersveiligheid gesprekken gevoerd met gemeenten. Schravemade is bestuurder geweest bij een bekende verkeersveiligheidsorganisatie, heeft meegeschreven aan het SPV en heeft samen met het ministerie van IenW de campagne tegen afleiding in het verkeer gelanceerd, MONO. 

De gesprekken gaven Schravemade een beeld van de voortgang, uitdagingen en grote onderwerpen rondom verkeersveiligheid en het SPV. De uitkomsten van de gesprekken zijn  met 7 aanbevelingen gebundeld in het rapport ‘Verkeersveiligheid bij gemeenten - Wat is nodig om echt risicogestuurd te gaan werken?’. 

Meer informatie