Gemeenten zijn bezig met een mobiliteitstransitie. Daarbij is aandacht voor het verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit. Een belangrijk onderdeel ervan is dat gemeenten en de VNG inzetten op het bevorderen van actieve mobiliteit.

Door te lopen en te fietsen verbetert de gezondheid, wordt geen CO2 uitgestoten en hebben omwonenden geen last van geluid. Lopen en fietsen zorgen voor een prettige leefomgeving en bevorderen de ontmoeting en de lokale economie. Door ruimte te geven aan een loop- en fietsvriendelijke inrichting van de openbare ruimte blijft een stad leefbaar, groen en meer klimaatbestendig. Gemeenten werken daarom ook meer en meer aan het ruimte maken voor veilig fietsen en lopen.

Meer informatie over lopen

Meer informatie over fietsen