Naast fysieke aanpassingen, zoals het creëren van voldoende ruimte voor voetgangers, kunnen gemeente ook slimme technologie inzetten om inwoners te helpen voldoende afstand te houden. Daarom hebben FME, de VNG en de Impact Coalitie Safety & Security een technologieverkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden.
Nederlandse gemeenten zetten in toenemende mate artificiële intelligentie (AI) in voor uiteenlopende taken. Daarbij kiezen zij bewust voor het zelf ontwikkelen van toepassingen en voor samenwerking en leren van elkaar. Vandaag publiceren de VNG, het CBS, de gemeente Amsterdam en Code for NL het e-magazine 'AI...
Op 17 en 18 november organiseert het Smart City World Expo Congress het 10e Smart City Live evenement. In deze jubileumeditie worden ook de jaarlijkse World Smart City Awards uitgereikt. Heeft uw gemeente het afgelopen jaar bijzonder werk verricht rond het thema Smart Cities? Schrijf u dan in!
De nieuwe podcast ‘BOLDcast’ van onderzoekscentrum BOLD Cities bespreekt de inzet van data bij maatschappelijke vraagstukken in gemeenten. En welke vragen en ethische kwesties ermee gepaard gaan.
Wethouder Guido Rink (Emmen) heeft namens het Europees Comité van de Regio’s een advies geschreven over Artificiële Intelligentie. Op 9 juli werd dit conceptadvies goedgekeurd tijdens de digitale vergadering van de commissie SEDEC van het Comité.
Onze nieuwe whitepaper geeft inzicht in de toepassingen, regelgeving, privacy en handhaving van drones. Ook bevat de paper handvatten om zelf aan de slag te gaan met drones.
Het Witboek Kunstmatige Intelligentie van de Europese Commissie zet volgens ons een goede stap in de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. We vinden wel dat voor toekomstig beleid een bredere aanpak nodig is.
In VNG’s Smart Society werken gemeenten met bedrijven en kennisinstellingen aan digitale en datagedreven oplossingen om de leefbaarheid en kwaliteit van de maatschappij te verbeteren. Tijdens het iFestival kijken we naar wat deze inspanningen opleverden en werpen we een blik op de toekomst.
De nieuwe Digitale Agenda brengt de belangrijkste onderwerpen in kaart voor de komende jaren op het gebied van digitalisering bij gemeenten. Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. De focus op de digitale infrastructuur, de basis, blijft.
Heeft u een mening over de voorgestelde Datastrategie en het Witboek kunstmatige intelligentie? Wat mag er vanuit het perspectief van lokale overheden niet ontbreken op dit gebied? Laat het weten aan de Europese Commissie door een publieke consultatie in te vullen.