Nieuws
Steeds meer gemeenten maken gebruik van een digital twin. Het helpt gemeenten om de leefomgeving driedimensionaal in beeld te brengen en daarin veranderingen door ontwikkelingen of besluiten te visualiseren. De VNG benadrukt in een position paper dat standaardisatie zorgt voor betere inzet van digital twins.
Voor het Notaoverleg Digitalisering vragen de IPO en VNG de Kamer aandacht voor: het voortzetten van de digitaliseringsagenda, het centraliseren van verantwoordelijkheden binnen de overheid, en het waarborgen van uitvoerbaarheid en coördinatie, met name in het kader van Europese digitale regelgeving.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uit zijn zorgen over intelligente verkeersregelinstallaties. Deze verkeerslichten maken contact met mobiele telefoons van weggebruikers via een speciale app. Omdat er in deze systemen persoonsgegevens worden gebruikt, is een Data Protection Impact Assessment vooraf nodig.
De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om generatieve AI in te zetten voor hun inwoners. Hiervoor moet een evenwichtige benadering worden gekozen, waarbij innovatie gestimuleerd wordt binnen bestaande wettelijke kaders.
Klimaatadaptatie, digitalisering, circulaire economie, schulden: gemeenten staan voor steeds grotere maatschappelijke opgaven. Zij kunnen de innovatiekracht van kennisinstellingen en bedrijven daarbij goed gebruiken. Daarom bouwt de Dutch Societal Innovation Hub aan een kennisnetwerk over dit onderwerp.
Alblasserdam heeft met 4,52% het hoogste percentage aan innovatieve bedrijven van alle gemeenten in Nederland. Het grootste aantal innovatieve bedrijven is juist te vinden in Amsterdam. Dat blijkt uit data van Innovatiespotter. Sinds deze week beschikbaar op het dashboard Economie van Waarstaatjegemeente.nl.
Over de inzet van taalmodellen, zoals ChatGPT, is veel discussie. Volgens experts kan deze technologie onze samenleving en economie ingrijpend veranderen. In deze trendanalyse gaan we er dieper op in. Daarbij kijken we ook naar wat het voor gemeenten kan betekenen.
Het demissionaire kabinet kondigde in juli een pakket aan maatregelen aan om kinderen beter te beschermen in de online wereld en negatieve uitwerkingen ervan. De VNG juicht dit toe. Alleen is nog onduidelijk wat de impact is op de jeugdzorg. In een brief vraagt de VNG hier aandacht voor
De ‘Trendanalyse AI en Algoritmen’ beschrijft de opkomst en impact van kunstmatige intelligentie en algoritmen. De centrale vraag is wat dit voor gemeenten betekent. Welke initiatieven zijn er op lokaal niveau, welk beleid is in ontwikkeling en wat doet de rijksoverheid?
In onze informatiesamenleving biedt het gebruik van data enorme mogelijkheden. Gemeenten kunnen data bijvoorbeeld inzetten om ontwikkelingen te voorspellen, om slimmer beleid te ontwikkelen en om de uitvoering te versterken.