Gemeenten willen verantwoord omgaan met technologie en data. Dat is ook vastgelegd in de Principes voor de Digitale Samenleving en Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek (DGE). De volgende stap is om hier daadwerkelijk invulling aan te geven.
Vanaf nu is er een centrale plek waar overheden hun algoritmes kunnen registreren. De officiële lancering van ‘Het Algoritmeregister van de Nederlandse overheid’ vond gisteren plaats door staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.
Het Trendrapport Informatiesamenleving 2023 van de VNG is uit. Hierin leest u onze analyse van de belangrijkste nieuwe technologische ontwikkelingen en hun maatschappelijke impact. Zoals de dreiging van desinformatie en deepfakes, de toekomst van de digitale ruimte en de staat van onze digitale veiligheid.
De Principes voor de Digitale Samenleving geven weer hoe gemeenten omgaan met digitalisering en innovatieve technologie in de openbaar toegankelijke ruimte. Tijdens de ALV stemde 100% van de gemeenten in met het voorstel hierover.
De staatssecretaris van Digitalisering brengt op 1 december een bezoek aan Utrecht om te zien hoe gemeenten omgaan met de ethische inkadering van technologie. Het is onderdeel van de ‘Tour de Nederland’, waarbij de praktijk van digitalisering in verschillende gemeenten centraal staat.
In deze trendanalyse bespreken we de digitale ruimte ofwel 'de plek waar wij online zijn'. De nadruk ligt op nieuwe ontwikkelingen als Metaverse en Web3 en de onderliggende technologieën. Volgens critici zijn deze te weinig gestoeld op publieke waarden als privacy, veiligheid, autonomie en democratie.
De VNG en Politieacademie organiseren een masterclass over de digitale transformatie. Er wordt een brug geslagen tussen innovatie en technologie en nieuwe leiderschapsvraagstukken voor gemeenten, politie en OM.
De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan snel. De VNG brengt daarom regelmatig trends onder de aandacht met Trendupdates. Deze keer gaan we dieper in op de digitale en groene transitie.
Er is opnieuw subsidie beschikbaar vanuit de SET-regeling om e-health in uw gemeente in te zetten. De SET-subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van zorg en ondersteuning in samenwerking met een zorginkoper, zoals de gemeente. Tot en met 31 december 2022 kunnen er aanvragen ingediend worden.
Hoe zorgt u dat innovaties op het gebied van digitale dienstverlening van uw gemeente ook ethisch verantwoord zijn? De gemeente Enschede legde de ‘pilot inkomensverrekeningsapp’ voor aan een ethische commissie. Met een verrassend resultaat. Dick Laan neemt u in een video mee in zijn ervaringen.