Nieuws
Klimaatadaptatie, digitalisering, circulaire economie, schulden: gemeenten staan voor steeds grotere maatschappelijke opgaven. Zij kunnen de innovatiekracht van kennisinstellingen en bedrijven daarbij goed gebruiken. Daarom bouwt de Dutch Societal Innovation Hub aan een kennisnetwerk over dit onderwerp.
Alblasserdam heeft met 4,52% het hoogste percentage aan innovatieve bedrijven van alle gemeenten in Nederland. Het grootste aantal innovatieve bedrijven is juist te vinden in Amsterdam. Dat blijkt uit data van Innovatiespotter. Sinds deze week beschikbaar op het dashboard Economie van Waarstaatjegemeente.nl.
Over de inzet van taalmodellen, zoals ChatGPT, is veel discussie. Volgens experts kan deze technologie onze samenleving en economie ingrijpend veranderen. In deze trendanalyse gaan we er dieper op in. Daarbij kijken we ook naar wat het voor gemeenten kan betekenen.
Het demissionaire kabinet kondigde in juli een pakket aan maatregelen aan om kinderen beter te beschermen in de online wereld en negatieve uitwerkingen ervan. De VNG juicht dit toe. Alleen is nog onduidelijk wat de impact is op de jeugdzorg. In een brief vraagt de VNG hier aandacht voor
De ‘Trendanalyse AI en Algoritmen’ beschrijft de opkomst en impact van kunstmatige intelligentie en algoritmen. De centrale vraag is wat dit voor gemeenten betekent. Welke initiatieven zijn er op lokaal niveau, welk beleid is in ontwikkeling en wat doet de rijksoverheid?
In onze informatiesamenleving biedt het gebruik van data enorme mogelijkheden. Gemeenten kunnen data bijvoorbeeld inzetten om ontwikkelingen te voorspellen, om slimmer beleid te ontwikkelen en om de uitvoering te versterken.
Voor de negende keer organiseren de Europese Innovatieraad en het Uitvoerend Agentschap voor het mkb de 'European Capital of Innovation Awards' (iCapital). De wedstrijd is een initiatief van de Europese Commissie om de innovatiekracht van steden te stimuleren.
Gemeenten willen verantwoord omgaan met technologie en data. Dat is ook vastgelegd in de Principes voor de Digitale Samenleving en Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek (DGE). De volgende stap is om hier daadwerkelijk invulling aan te geven.
Vanaf nu is er een centrale plek waar overheden hun algoritmes kunnen registreren. De officiële lancering van ‘Het Algoritmeregister van de Nederlandse overheid’ vond gisteren plaats door staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.
Het Trendrapport Informatiesamenleving 2023 van de VNG is uit. Hierin leest u onze analyse van de belangrijkste nieuwe technologische ontwikkelingen en hun maatschappelijke impact. Zoals de dreiging van desinformatie en deepfakes, de toekomst van de digitale ruimte en de staat van onze digitale veiligheid.