Kantoor

Kennisnetwerk Data en Samenleving

Gerelateerde thema's

De datarevolutie en de informatiesamenleving bieden volop kansen aan de lokale overheid. Zo helpt data bij het beter leren kennen van de eigen inwoners en ondernemers en de dienstverlening aan hen op een hoger peil te brengen. Of om effectiever en efficiënter te opereren bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Doel

Om kennis over data en de informatiesamenleving samen met gemeenten te genereren, te bundelen en te delen, heeft VNG Realisatie het kennisnetwerk data en smart society opgezet.

Beschrijving

Het Kennisnetwerk streeft ernaar om gemeenten samen te brengen, samen te organiseren, elkaar te ondersteunen en samen te werken en om vervolgens de resultaten met elkaar te delen. Het Kennisnetwerk heeft daarbij de volgende doelstellingen:

  • Gemeentelijke professionals on- en offline met elkaar verbinden via een op innovatie gericht netwerk;
  • Het vergroten van bewustwording bij gemeenten van innovatieve technologie door het onderling delen van kennis en goede voorbeelden;
  • Datatechnologie en – toepassingen samen in de praktijk brengen door handelingsperspectieven te schetsen en gemeenten praktisch te ondersteunen; goede voorbeelden vervolgens ook herbruikbaar maken;
  • Pilots en projecten begeleiden en onderzoeken op hun waarde voor meerdere of zelfs alle gemeenten
  • Het samen verzamelen en ontwikkelen van standaarden en instrumenten, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren en sneller tot uitvoering kunnen overgaan.

Voor wie?

Het Kennisnetwerk is voor alle professionals werkzaam binnen gemeenten en andere (semi)-overheidsinstellingen die zich op verschillende niveaus bezighouden met datagedreven werken. In het Kennisnetwerk zitten een breed scala aan overheidsprofessionals, van beleidsadviseurs en data scientisten tot van informatiemanagers en strategen. Een brede doelgroep om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te kunnen benaderen.

Hoe?

Het Kennisnetwerk organiseert maandelijkse bijeenkomsten om kennis te delen. Deze bijeenkomsten bieden verdieping of een concreet resultaat rond een specifiek onderwerp. Hierbij richten we ons op een vooraf vastgesteld vraagstuk en waar mogelijk leveren we een tastbaar product op. Zoals een informatiemodel, een standaard, een praktijkbeproeving of een advies. 

Meer weten? Meedoen?

Gemeenten kunnen vragen stellen of met elkaar in contact komen via het community platform Kennisnetwerk Data en Samenleving.

Heeft u vragen? Stuur een mail naar kennisnetwerkdata@vng.nl.