Praktijkvoorbeelden (11)

Filter resetten

Snellaadpunt voor elektrische pleziervaart

Voor auto's zien we ze als paddenstoelen uit de grond schieten, voor boten zijn ze er nog nauwelijks: elektrische laadpalen. Jachthaven Brouwershaven in Schouwen-Duiveland dacht dat dit anders kon en ontwikkelde in samenwerking met de gemeente een ‘groene’ kade met...

2022

Verstandig gebruik sensoren openbare ruimte

Living Lab Sensible Sensor Reyeroord heeft geëxperimenteerd met gebruik van sensoren in de buitenruimte en heeft standaarden ontwikkeld op technisch, organisatorisch en sociaal gebied, waarbij behoeften van bewoners centraal staan.

2021

Openbare Ruimte Beeldherkenning Service

Dit project levert een duurzame schaalbare toepassing op, waarmee kunstmatige intelligentie automatisch objecten op de beelden kan herkennen. Daarbij worden persoonlijke gegevens verwijderd. Het project waarborgt de common-groundprincipes.

2022

Inwoners denken mee over datagebruik

Met inwoners duurzaam het gesprek voeren over de ethische kanten van de inzet van data en algoritmen. Nuchter, kritisch en constructief.

2022

Datalab Energietransitie 2.0

Data op één plek verzamelen, up-to-date houden en omzetten in toegankelijke en bruikbare informatie voor collega’s, inwoners van Den Haag en andere belanghebbenden om de energietransitie te helpen versnellen.

2022

Wennoowde Shared Knowledge Developer

Wenoow is hét internetplatform waar je op een veilige manier onafhankelijk van de Big Tech kan communiceren, kennis delen en ontwikkelen, ondersteund door AI en Design Thinking.

2021

Digital twin voor alle gemeenten

De gemeente Utrecht en de gemeente Amsterdam werken samen aan een digitaal 3D-model van de stad, ook wel 'Digital twin' genoemd. Hiermee worden thema's als woningbouw en mobiliteit voor iedereen inzichtelijk.

2022

Contractvoorwaarden voor algoritmen

Met de contractvoorwaarden voor algoritmen maak je afspraken over welke informatie een leverancier moet delen. Zo is altijd uit te leggen hoe een algoritme werkt en waarom die ingezet wordt.

2021

't Heerlens Heitje

In het Public Services Lab werken gemeenten, andere publieke organisaties, bedrijven en inwoners samen aan de digitalisering van de publieke dienstverlening.

2022

Drukte meten in de binnenstad, privacy by design

Door het meten van drukte in de binnenstad is het mogelijk om de economische gezondheid te volgen en bij te kunnen sturen. Deze data wordt ook ingezet t.b.v. de Conversie (een index op basis van het aantal passanten, aantal bezoekers...

2021