Praktijkvoorbeelden (12)

Filter resetten

Zicht op drone vluchten

Amsterdam en Den Haag hebben het initiatief genomen om dronevluchten in hun gemeente in kaart te brengen. Dit inzicht stelt hen in staat om, in samenwerking met de politie en andere belanghebbenden, effectief beleid te ontwikkelen voor verantwoord dronegebruik.

2024

Land inmeten met een drone

De gemeente Ede maakt gebruik van drones bij landmeetkundige werkzaamheden. De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) verplicht gemeentes om alle zichtbare onderdelen in de openbare ruimte inzichtelijk te maken. Hulpdiensten, bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren kunnen gebruik maken van deze registratie.

2024

Verstandig gebruik sensoren openbare ruimte

Living Lab Sensible Sensor Reyeroord heeft geëxperimenteerd met gebruik van sensoren in de buitenruimte en heeft standaarden ontwikkeld op technisch, organisatorisch en sociaal gebied, waarbij behoeften van bewoners centraal staan.

2021

Openbare Ruimte Beeldherkenning Service

Dit project levert een duurzame schaalbare toepassing op, waarmee kunstmatige intelligentie automatisch objecten op de beelden kan herkennen. Daarbij worden persoonlijke gegevens verwijderd. Het project waarborgt de common-groundprincipes.

2022

Inwoners denken mee over datagebruik

Met inwoners duurzaam het gesprek voeren over de ethische kanten van de inzet van data en algoritmen. Nuchter, kritisch en constructief.

2022

Datalab Energietransitie 2.0

Data op één plek verzamelen, up-to-date houden en omzetten in toegankelijke en bruikbare informatie voor collega’s, inwoners van Den Haag en andere belanghebbenden om de energietransitie te helpen versnellen.

2022

Wennoowde Shared Knowledge Developer

Wenoow is hét internetplatform waar je op een veilige manier onafhankelijk van de Big Tech kan communiceren, kennis delen en ontwikkelen, ondersteund door AI en Design Thinking.

2021

Digital twin voor alle gemeenten

De gemeente Utrecht en de gemeente Amsterdam werken samen aan een digitaal 3D-model van de stad, ook wel 'Digital twin' genoemd. Hiermee worden thema's als woningbouw en mobiliteit voor iedereen inzichtelijk.

2022

Contractvoorwaarden voor algoritmen

Met de contractvoorwaarden voor algoritmen maak je afspraken over welke informatie een leverancier moet delen. Zo is altijd uit te leggen hoe een algoritme werkt en waarom die ingezet wordt.

2021

't Heerlens Heitje

In het Public Services Lab werken gemeenten, andere publieke organisaties, bedrijven en inwoners samen aan de digitalisering van de publieke dienstverlening.

2022