Met inwoners duurzaam het gesprek voeren over de ethische kanten van de inzet van data en algoritmen. Nuchter, kritisch en constructief. 

Jaartal

2022

Gemeente

Het Stadspanel data begon eind 2019 als een groep van tien Hilversummers. De groep dacht met de gemeente mee over digitale privacy, digitale veiligheid en inclusiviteit. Na een proefperiode krijgt het panel nu een officiële status en wordt het onderdeel van het nieuwe programma Datagedreven sturing. Daarbinnen neemt het deel aan gesprekken over digitale ethiek bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Daarmee is het een waardevolle aanvulling op de meer juridisch georiënteerde interne en externe advisering (privacy officers en Functionaris gegevensbescherming). 

Data-ethiek vast onderdeel gesprek over digitale vernieuwing

Naarmate de invloed van data en algoritmen binnen de overheid toeneemt is voor een goede advisering en besluitvorming meer nodig dan een (weging binnen een) technisch of juridisch kader. Nu de gemeente van data-ethiek een vast onderdeel wil maken van het gesprek over digitale vernieuwing mag de bewoner daarbij niet ontbreken. De gemeente merkt dat zowel de gemeenteraad als de inwoner hier waarde aan hecht. Het panel streeft naar een zo rijk mogelijke samenstelling qua achtergrond, sociaal economische status en leeftijd en houdt zo goed mogelijk contact met digital natives. 

Met andere gemeenten deelt Hilversum met het panel regelmatig de ervaringen. Een enkele gemeente, zoals Amersfoort, heeft inmiddels in navolging van dit initiatief een panel gevormd dat geheel uit burgers bestaat. De gemeente  bevordert het gesprek tussen enerzijds het stadspanel en anderzijds vergelijkbare commissies en instellingen waarbinnen ethische gesprekken over vernieuwing gevoerd worden -zoals bijvoorbeeld Koninklijke Visio, het Rathenau Instituut, TU Delft (Inclusive Design) en de Nationale politie. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.