Gemeente Utrecht en de gemeente Amsterdam werken samen aan een digitaal 3D model van de stad, ook wel 'Digital Twin' genoemd. Gemeente Utrecht gaat dit platform, in samenwerking met de provincie, beschikbaar stellen aan alle Utrechtse gemeenten.

Jaartal
2022
Gemeente

Hiermee is nu een gezamenlijk platform waarmee thema's als woningbouw en mobiliteit voor iedereen inzichtelijk worden. 

Amsterdam & Utrecht hebben een platform opgeleverd wat door alle gemeenten (en andere overheden) in Nederland kosteloos te gebruiken is. Gemeenten krijgen hiermee de kans om zich te ontwikkelen van 2D verwerking van informatie naar 3D verwerking. 

3D verwerking wordt noodzakelijk in het kader van de Omgevingswet (participatie), maar ook voor handelingsperspectief voor bestuur bij complexere vraagstukken. Denk hierbij aan woningbouw in combinatie met mobiliteits scenario's en klimaat thema's (hittestress, stikstof, overstromingsmodellen). Met dit 3D gamingplatform hebben gemeenten de kans om een transitie in te zetten van de 2D wereld, waar nog veel gemeenten in werken, naar een 3D wereld. Daarnaast biedt dit 3D platform de mogelijkheid om de interne GIS/GEO afdeling kennis te laten maken met de komst van 3D BAG in het kader van T3D. Het is niet meer de vraag of 3D ingezet gaat worden, maar wanneer in welk tempo. De Digital Twin geeft een beter inzicht bij een ontwikkeling door de 3D visualisatie.

Met dit 3D platform is het mogelijk om BIM modellen en stedenbouwkundige modellen in relatie tot de bestaande situatie te laten zien. Betekent dat er minder geld verbrandt wordt door 3D aangeleverde data echt te gaan gebruiken i.p.v te devalueren naar 2D. 

Met dit 3D platform kun je beter in gesprek met omwonende en belanghebbende in het kader van participatie. Ontwerpers en projectontwikkelaars kunnen zelf modellen toevoegen aan het 3D platform. Alle code en handleidingen van het 3D platform staan op GitHub. 

Voorwaarde voor hergebruik door gemeenten (of andere overheden) is dat nieuw ontwikkelde code teruggegeven wordt aan de GitHub en dus aan de community. Dit wordt allemaal ontwikkeld via de common ground principes. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.