De gemeente Utrecht en de gemeente Amsterdam werken samen aan een digitaal 3D-model van de stad, ook wel 'Digital twin' genoemd. Hiermee worden thema's als woningbouw en mobiliteit voor iedereen inzichtelijk. 

Jaartal

2022

Gemeente

Amsterdam en Utrecht hebben een platform opgeleverd dat door alle gemeenten (en andere overheden) in Nederland kosteloos te gebruiken is. Gemeenten krijgen hiermee de kans om zich te ontwikkelen van 2D-verwerking van informatie naar 3D-verwerking. 

3D-verwerking wordt noodzakelijk in het kader van de Omgevingswet (participatie), maar ook voor handelingsperspectief voor bestuur bij complexere vraagstukken. Denk hierbij aan woningbouw in combinatie met mobiliteitsscenario's en klimaatthema's (hittestress, stikstof, overstromingsmodellen). Met dit 3D gamingplatform hebben gemeenten de kans om een transitie in te zetten van de 2D-wereld, waar nog veel gemeenten in werken, naar een 3D-wereld. Daarnaast biedt dit 3D-platform de mogelijkheid om de interne GIS/GEO-afdeling kennis te laten maken met de komst van 3D-BAG in het kader van T3D. Het is niet meer de vraag of 3D ingezet gaat worden, maar wanneer in welk tempo. De Digital twin geeft een beter inzicht bij een ontwikkeling door de 3D-visualisatie.

Met dit 3D-platform is het mogelijk om BIM-modellen en stedenbouwkundige modellen van bestaande situaties te laten zien. Door 3D aangeleverde data echt te gaan gebruiken en niet te devalueren naar 2D wordt er minder geld verbrand. 

Met dit 3D-platform kun je beter in gesprek met omwonenden en belanghebbenden in het kader van participatie. Ontwerpers en projectontwikkelaars kunnen zelf modellen toevoegen aan het 3D-platform. Alle codes en handleidingen van het 3D-platform staan op GitHub. 

Voorwaarde voor hergebruik door gemeenten (of andere overheden) is dat nieuw ontwikkelde codes teruggegeven worden aan de GitHub en dus aan de community. Dit wordt allemaal ontwikkeld via de Common Ground-principes. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.

Gerelateerde links