De Digital Decade is een Europees programma dat ervoor moet zorgen dat Europa klaar is om de digitale transformatie vorm te geven. Het effect: in 2030 zijn we meer mensgericht, duurzaam, inclusief en welvarend. Met een samenhangend pakket aan wet- en regelgeving, standaarden en een digitale infrastructuur wil de Europese Commissie de digitale transformatie van Europa vormgeven op basis van de Europese waarden en de digitale soevereiniteit borgen. Het gaat om meer dan technologie. Dit is een Europa-brede transitie die de mens en het klimaat in het hart van de digitale transformatie wil zetten. Digital Decade raakt ook Nederland en heeft impact op gemeenten. De afspraken die gemaakt worden in Europa vormen de basis voor digitale ontwikkelingen nu en in de toekomst.

Op deze pagina bieden we inzicht en overzicht. We informeren gemeenten over ontwikkelingen die vanuit de Digital Decade op hen afkomt, hoe de VNG gemeenten ondersteunt bij de analyse en implementatie van een groot pakket aan Europese wet -en regelgeving en welke praktische instrumenten vanuit Europa beschikbaar zijn.

Europa’s digitale decennium

Inwoners kunnen, waar en wanneer zij dat willen, de dingen regelen in het leven die zij nodig hebben. Ze beslissen zelf met wie ze data delen. Het systeem van overheid en bedrijfsleven werken voor hen, niet andersom. Met als resultaat een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waar jong en oud nieuwe technologieën omarmen. Hierin zijn digitalisering en nieuwe technologie inclusief, veilig, ondersteunend en intuïtief.  Zodat inwoners weer tijd krijgen voor de belangrijke dingen in het leven. Dat is Europa’s digitale decennium, de stip op de horizon waar we ons naartoe bewegen.

In 2021 is de Digital Decade door de VNG vertaald naar een meerjarige aanpak om gemeenten te helpen bij het analyseren en implementeren van een pakket aan Europese wet -en regelgeving dat op gemeenten afkomt. Ook brengen we in beeld wat het effect is op de digitale infrastructuur en zorgen we voor implementatie instrumenten die gemeenten kunnen gebruiken voor hun eigen digitale transformatie. Door proactief te zijn zorgen we dat de positie van gemeenten in Europa verstevigd wordt en we niet verrast worden door nieuwe ontwikkelingen die vanuit Europa op gemeenten afkomt.

Lees meer over de meerjarige aanpak Digital Decade. 

Ondersteuning van de VNG aan gemeenten

De doelen van de Digital Decade zijn groot en veelomvattend. De VNG heeft een aantal initiatieven waarin gemeenten samen met anderen aan de slag kunnen met aspecten van de Digital Decade.

Relevante bronnen over Digital Decade