Vanuit Europa komt er een groot pakket aan Europese wet -en regelgeving op gemeenten af. Een deel van deze wetten moet al in 2026 zijn geïmplementeerd. Het pakket met Europese wet -en regelgeving raakt alle gemeenten. Om gemeenten te helpen met het bepalen van de impact, voert de VNG een uitvoeringsanalyse uit. Meer dan 100 experts uit 57 gemeenten bekijken wat de impact van zes wetgevingsclusters op de gemeentelijke uitvoering wordt.

Aanpak uitvoeringsanalyse

In januari 2024 is de VNG gestart met een uitvoeringsanalyse Digital Decade, Europese wet -en regelgeving gestart. Er is gekozen voor een gezamenlijke aanpak om zo de hoeveelheid werk te verdelen en van elkaar te leren. In een periode van 12 weken wordt door 4 expertgroepen een wetgevingscluster geanalyseerd. In totaal zijn er 6 wetgevingsclusters. Ook wordt onderzocht hoe de gemeentelijke architectuur, zoals beschreven in de Gemma, zicht verhoudt tot de EU-wetgeving en welke mogelijke aanpassingen er nodig zullen zijn. 

6 wetgevingsclusters

De wetten die vanuit Europa op gemeenten afkomt zijn verdeeld in 6 wetgevingsclusters:

 • Cybersecurity
 • Data -en informatie-uitwisseling
 • Privacy en dataprotectie
 • Elektronische identificatie
 • Urban air mobility
 • Consumentenbescherming en regulering van platforms

Het is belangrijk dat het pakket in samenhang wordt bekeken, met een integrale blik. Dat doet de VNG door in 2024 en 2025 te werken met expertgroepen, waarin deskundigen van gemeenten zich buigen over de uitvoerbaarheid en impact van de wet- en regelgeving. Iedere groep bekijkt per wetgevingscluster wat de mogelijke uitvoerbaarheid is van de voorgestelde wet- en regelgeving, wat de impact zal zijn en welke randvoorwaarden in Nederlandse wetgeving opgenomen moet worden. 

4 expertgroepen

 • Juridische zaken:  juridische analyse en uitwerking van wetgeving op hoofdlijnen voor andere expertgroepen
 • Informatisering & Automatisering: security, informatievoorziening en technologie, archief
 • Financiën en control: financiën, administratieve organisatie, inkoop, verantwoording en monitoring
 • Publieksdienstverlening: dienstverlening en communicatie.

De verschillende expertgroepen komen tweemaal bij elkaar. In de laatste bijeenkomst komen alle expertgroepen bij elkaar en worden de resultaten van de afzonderlijke werkgroepen gedeeld en getoetst. De resultaten worden voor opvolging voorgelegd aan de verantwoordelijke organisaties/departementen.

Rapporten

Voor ieder wetgevingscluster wordt een eindrapport opgeleverd.

 1. Uitvoeringsanalyse Digital Decade wetten beveiliging informatie -en netwerksystemen (pdf, 7,5 MB).

Doe mee

Europese wet -en regelgeving is een continu proces. Er komt nieuwe wetgeving bij en gemeenten krijgen te maken met updates van bestaande wetten.  Op het VNG-forum bouwen we aan een netwerk met Experts op het gebied van Europese wet -en regelgeving. Op het Forum worden de tussentijdse resultaten en rapportages gedeeld.