Laadpaal

Dutch Societal Innovation Hub (DSIH)

Gerelateerde thema's

De Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) heeft als doel om steden en regio’s te helpen bij de grote maatschappelijke transformaties met behulp van innovatie, digitalisering en nieuwe technologie. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de eco systeem partners. 

Doel

Het doel van de DSIH is de innovatie infrastructuur van gemeenten en provincies versterken en de groene transitie samen te brengen door:

  • Maatschappelijke uitdagingen op te lossen door samenwerking te vergroten;
  • Interoperabiliteit te ontwikkelen;
  • Missieprojecten te helpen creëren die aansluiten bij de algemene missie en faciliteren van het netwerk.

Beschrijving

Organisaties in de publieke sector staan ​​voor maatschappelijke uitdagingen. Digitale oplossingen kunnen uitkomst alleen zijn die vaak lastig in huis te faciliteren. Private organisaties hebben de digitale ervaring in huis, maar zoeken naar de juiste verbinding met de publieke sector. Een ​​nauwe samenwerking tussen private en publieke organisaties is nodig om succesvol nieuwe manieren van werken te realiseren. In theorie kunnen deze organisaties samen veel bereiken maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om elkaar te vinden.

Waar werkt de DSIH aan?

Het bouwt verder op het fundament dat nu al wordt gebruikt in Nederland, zoals publieke waarden en burgerbetrokkenheid. Uiteindelijk werkt het DSIH aan kruisbestuiving en bouwt het door aan de innovatie infrastructuur voor openbare diensten in Europa:

  1.  Een sector overschrijdende, missie gedreven manier van werken voor de publieke sector om digitale transformatie te versnellen,
  2. Toegang tot innovatiefaciliteiten versterken om te groeien in digitale volwassenheid,
  3. Activiteiten die elkaar versterken in het brengen van oplossingen voor de publieke diensten,
  4. Het creëren van kennisoverdracht tussen de partners én het bredere netwerk van de EDIH's, door middel van een bemiddelings- en kennisoverdrachtsrol.

Wat doet de VNG?

In DSIH ondersteunt de VNG bij uitvoerend werk op digitaal gebied, door het verbinden van overheid aan bedrijfsleven. DSIH is opgezet met 2 publieke organisaties (VNG en IPO), die lokale en regionale spelers vertegenwoordigen en 5 private partijen die zich richten op de behoeften van openbare diensten. Te weten: Brightland Smart Services Campus, Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, Digicampus, Rotterdam en het Urban Development Initiative (UDI). Elke partij brengt zijn eigen ervaring mee vanuit bestaande projecten, test- en experimenteerfaciliteiten en een decentraal publiek-privaat netwerk.

Dit helpt de DSIH om te leren vanuit ervaringen en dit in te zetten om sneller vooruit te komen. De opgedane kennis wordt gedeeld met de achterban: zo kunnen alle gemeenten en provincies voordeel halen uit de resultaten van de DSIH.

Meer weten?

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar Irene van Hooff.