Position paper
Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen om de economische groei een impuls te geven en kansen om werklozen aan een baan te helpen. Als de grensregio’s erin slagen om hun arbeidsmarkten door middel van grensoverschrijdende samenwerking te integreren, levert dat een groot aantal extra banen op voor de inwoners van de grensstreek...
Handreiking
De directie Europa van de VNG heeft in navolging van het rapport Kansen aan de Grens, onderzoek gedaan naar de EGTS. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met gemeenteambtenaren binnen EGTS-organisaties in Nederland. De uitkomsten zijn meegenomen in het rapport dat naast een omschrijving van dit instrument en de toegevoegde...
Handreiking
De directie Europa van de VNG heeft in navolging van het rapport Kansen aan de Grens, onderzoek gedaan naar de EGTS. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met gemeenteambtenaren binnen EGTS-organisaties in Nederland. De uitkomsten zijn meegenomen in het rapport dat naast een omschrijving van dit instrument en de toegevoegde...
1 april 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/021
Samenvatting Graag willen wij u middels deze ledenbrief informeren over de acties die naar aanleiding van het onderzoek “Kansen aan de grens” door de VNG worden ondernomen. De directie Europa van de VNG heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de rol van de VNG in de aanpak van de problematiek...