Nieuws
10 mei 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken, Op donderdag 16 mei debatteert u met minister De Jonge over regio’s en grensoverschrijdende samenwerking. Wij vragen uw aandacht voor het Rapport Elke regio telt! In onze ogen is het noodzakelijk te komen tot een radicaal andere manier van werken tussen overheden: niet meer van bovenaf...
Luchtfoto van een woonwijk
13 januari 2022
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Bruins Slot, Wij nodigen u uit om de komende jaren samen te werken aan het verder versterken van grensregio’s. In het dagelijks leven van inwoners en ondernemers in grensgebieden werpt de landsgrens nog altijd drempels op. Vanuit deze gedachte is het Bestuurlijk Netwerk Grensoverschrijdende Samenwerking opgericht. Binnen dit...
3 jongeren achter laptop
19 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/060
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij informeren wij u dat het VNG-bestuur akkoord is gegaan met het onder regie van de VNG verwezenlijken van een gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway voor alle gemeenten. In samenwerking met de nationale portalen rijksoverheid.nl en ondernemersplein.nl is gekozen voor een centrale oplossing, zodat...
Vlaggen Europa
Position paper
Landsgrenzen werpen drempels op voor de ontwikkeling van grensregio’s. Hoewel we door het Verdrag van Schengen onder normale omstandigheden zonder problemen de grens kunnen oversteken, is de grens in de dagelijkse praktijk, maar ook in de hoofden van mensen nog altijd nadrukkelijk aanwezig. Hierdoor blijven agglomeratievoordelen onbenut, wat uiteindelijk leidt...
Samenwerken aan dezelfde tafel met 4 mensen
2 maart 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Voor het algemeen overleg over grensoverschrijdende samenwerking (AO GROS) op 11 maart a.s. willen wij namens grensgemeenten twee zaken onder uw aandacht brengen: de inzet van Europese fondsen voor grensoverschrijdende samenwerking tijdens de EU-programmaperiode 2021-2027 en het belang van Duits in het curriculum van VMBO en...
Allemaal handen op elkaar
Position paper
Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen om de economische groei een impuls te geven en kansen om werklozen aan een baan te helpen. Als de grensregio’s erin slagen om hun arbeidsmarkten door middel van grensoverschrijdende samenwerking te integreren, levert dat een groot aantal extra banen op voor de inwoners van de grensstreek...