De Brexit heeft ook effect op Nederlandse gemeenten: denk aan export en werkgelegenheid, regio specifieke belangen (zoals havengebieden), EU-fondsen en samenwerkingsprojecten en de positie van inwoners met een Britse nationaliteit. Maar ook voor de gemeentelijke organisatie kan de Brexit gevolgen hebben. We adviseren dan ook om bij uw gemeentelijke organisatie te inventariseren waar er relaties of contracten met Britse organisaties en bedrijven zijn: te denken valt aan aanbestedingstrajecten, servicecontracten, data-opslag, (Europese) samenwerkingsprojecten en privacywetgeving.

Brexit-loket en Impact Scan

Kenniscentrum Europa decentraal heeft voor gemeenten, provincies en waterschappen een Brexit-loket ingericht, met focus op decentrale gevolgen en procesinformatie. Hoewel de definitieve uitkomst van de Brexit nog niet bekend is, kunnen gemeenten zich al wel voorbereiden op de verschillende scenario’s aan de hand van de Brexit Impact Scan voor overheden die Europa decentraal samen met het Rijk heeft ontwikkeld. 

Aan de slag met de Brexit

Is uw gemeentelijke organisatie al gestart met de voorbereidingen op de uittreding van het Verenigd Koningrijk uit de EU? Heeft u tips voor collega-gemeenten? Pakt u signalen op van inwoners of ondernemers waar andere gemeenten mee zijn geholpen? Laat het ons weten via brexit@vng.nl

Het regionale bedrijfsleven kunt u het beste doorverwijzen naar: