Sinds 1 januari 2021 gelden nieuwe regels voor de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk. Ook voor gemeenten heeft dit gevolgen, onder meer voor export en werkgelegenheid, regiospecifieke belangen (zoals havengebieden), samenwerking binnen Europese programma’s, inwoners met een Britse nationaliteit en contracten met Britse organisaties en bedrijven. 

Brexit-loket en Impact Scan

Kenniscentrum Europa decentraal heeft voor gemeenten, provincies en waterschappen een Brexit-loket ingericht, met focus op decentrale gevolgen en procesinformatie. Hoewel de definitieve uitkomst van de Brexit nog niet bekend is, kunnen gemeenten zich al wel voorbereiden op de verschillende scenario’s aan de hand van de Brexit Impact Scan voor overheden die Europa decentraal samen met het Rijk heeft ontwikkeld. 

Ga naar de Brexit Impact Scan

Ga naar het Brexit-loket

Regionaal bedrijfsleven

Krijgt u vragen vanuit het bedrijfsleven over de Brexit en mogelijke gevolgen die deze voor hen heeft? De rijksoverheid heeft een Brexit-loket voor bedrijven ingericht, inclusief een Brexit Impact Scan voor het bedrijfsleven. 

Het regionale bedrijfsleven kunt u het beste doorverwijzen naar: 

Brexitloket van het Rijk