De Brexit heeft ook effect op Nederlandse gemeenten: denk aan export en werkgelegenheid, regiospecifieke belangen (zoals havengebieden), EU-fondsen en samenwerkingsprojecten en inwoners met een Britse nationaliteit. En ook voor de gemeentelijke organisatie kan de Brexit gevolgen hebben. Tot 31 december 2020 geldt een overgangsperiode waarin de huidige regels gelden. Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe regels, ook als geen akkoord is bereikt over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. We adviseren dan ook om te inventariseren waar uw gemeentelijke organisatie relaties of contracten heeft met Britse organisaties en bedrijven: denk aan aanbestedingstrajecten, servicecontracten, dataopslag, (Europese) samenwerkingsprojecten en privacywetgeving.

Brexit-loket en Impact Scan

Kenniscentrum Europa decentraal heeft voor gemeenten, provincies en waterschappen een Brexit-loket ingericht, met focus op decentrale gevolgen en procesinformatie. Hoewel de definitieve uitkomst van de Brexit nog niet bekend is, kunnen gemeenten zich al wel voorbereiden op de verschillende scenario’s aan de hand van de Brexit Impact Scan voor overheden die Europa decentraal samen met het Rijk heeft ontwikkeld. 

Regionaal bedrijfsleven

Krijgt u vragen vanuit het bedrijfsleven over de Brexit en mogelijke gevolgen die deze voor hen heeft? De rijksoverheid heeft een Brexit-loket voor bedrijven ingericht, inclusief een Brexit Impact Scan voor het bedrijfsleven. 

Het regionale bedrijfsleven kunt u het beste doorverwijzen naar: