EU

Living in EU

Project

Gerelateerde thema's

Het uitvoeren van de effecten van Europese kaders op gemeentelijk beleid en de dagelijkse praktijk kost gemeenten veel tijd. Daarom zet de VNG zich ook in om gemeenten ondersteuning te geven bij de uitvoering van de Europese wetgeving. Daarnaast wil het project Living in EU ook invloed uitoefenen: binnen de gemeenten wordt volop geëxperimenteerd in de digitale wereld. Deze praktijkervaring willen we graag meenemen naar Europa voor de lobby op nog te ontwikkelen beleid.

Doel van dit project

Living in EU ondersteund bij het invoeren en vertalen van de Europese wetgeving naar gemeentelijk beleid . Daarnaast zoekt dit project naar praktijk verhalen van gemeenten om in Brussel te vertellen. Daarmee zorgen we dat de VNG invloed uitoefent op nog te ontwikkelen wetgevingstrajecten.

Beschrijving

Nederland is onderdeel van de Europese Unie, daardoor zijn we automatisch aan de Europese wetgeving verbonden. Deze Europese kaders hebben invloed op de gemeentelijke uitvoering. Het uitwerken van de effecten voor de dagelijkse praktijk kost veel tijd. Daarom zet de VNG zich in om ondersteuning te geven bij de uitvoering van de Europese wetgeving.

Daarnaast wil Living in EU ook invloed uitoefenen: binnen de gemeenten wordt volop geëxperimenteerd in de digitale wereld. In april 2022 is de strategie Digitalisering en Europa opnieuw vastgesteld door de commissie iSamenleving. De strategie speelt in op de digitaliseringsagenda van Europa en Nederland. Hierin is vastgesteld wat de prioriteiten zijn voor de komende vier jaar van de commissie iSamenleving en wat VNG over zeven jaar (einde van de begrotingsperiode van de Europese Commissie) bereikt wil hebben voor de leden.

Living in EU ondersteunt gemeenten bij het invoeren van de Europese wetgeving. Daarbij verzamelt het project wat er binnen gemeenten gebeurt. De praktijkervaringen gaan mee naar Brussel om invloed uit te oefenen op nog te ontwikkelen beleid. In de aanpak is bewust gekozen voor een pragmatische aanpak vanuit de praktijk; waarin de leefwereld van inwoners en de uitvoerbaarheid van wetgeving centraal staat.

Praktijkvoorbeeld

De Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) heeft als doel om steden en regio’s te helpen bij de grote maatschappelijke transformaties met behulp van innovatie, digitalisering en nieuwe technologie. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de eco systeem partners.

Living in EU op de GovTech Summit 2022

Eddy Hartog is hoofd Technologieën voor Smart Communities van de Europese Commissie. Hij kreeg vijf minuten op het podium, maar wist die ten volle te benutten voor de introductie van Living-in.EU. “Wij maken toolboxes met digitale oplossingen voor burgemeesters en ministers.” Hij riep de zaal op om de declaratie te ondertekenen rondom de digitale transformatie van steden en gemeenschappen op z’n Europees. “Ben je geen burgemeester of minister, geef ons dan een ‘citizen like’. Dat helpt ons om de beweging te laten groeien.”