Tussen 11-15 november vond de zesde editie van het driejaarlijkse wereldcongres van United Cities and Local Governments (UCLG) plaats, dit keer in Durban, Zuid-Afrika.
De Vredesprijs voor Lokale Overheden is zojuist uitgereikt aan de gemeente Arsal uit Libanon, door Eerste Kamerlid Ton Rombouts. Dat gebeurde tijdens het wereldcongres voor lokale overheden en steden dat deze week in Durban, Zuid-Afrika, plaatsvindt.
Verdient uw Global Goals gemeente de titel Visionair, Verbinder of Grensverlegger? Verdienen de Global Goals acties in uw gemeente het om dit jaar in het zonnetje te worden gezet? Dien uw gemeente dan nu in voor de Global Goals Gemeenteverkiezing 2019.
De bescherming en promotie van de ombudsman staat centraal in de ‘Principes van Venetië’. Harald Bergmann presenteerde dit document bij de plenaire vergadering van het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa op 31 oktober.
Hoe beïnvloedt kunstmatige intelligentie de gemeente? Hoe kun je het gebruiken? Wat zijn de gevaren voor burger- en mensenrechten? De Raad van Europa besprak deze onderwerpen op 30 oktober.
De afgelopen weken zijn in veel gemeenten vanuit de Raden vragen aan de colleges van B&W gesteld over de invloed van het Europese handelsakkoord met Canada (CETA) op het lokale bestuur, in het bijzonder wat betreft de woningmarkt en de gemeentelijke aansprakelijkheid.
Burgemeester van Oisterwijk Hans Janssen sprak op 23 oktober met collega-burgemeesters over de ontwikkelingen in het EU extern beleid. Hij deed dat in de bestuurlijke meeting van PLATFORMA, het netwerk van Europese verenigingen van gemeenten actief in internationale samenwerking.
In kwetsbare landen waar geweld en terreur dreigen voeren het leger en de politie vaak de boventoon. Hoe voorkom je dat daarbij mensen in de verdrukking raken? Wat kun je ertegen doen? Dat was een van de punten van discussie bij de Common Effort oefening in Berlijn.
Jeroen Diepemaat, wethouder van de gemeente Enschede, sprak in Ghana en Benin over gemeentelijke oplossingen voor ontwikkelingsvraagstukken. Diepemaat is lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal en portefeuillehouder voor duurzame stedelijke ontwikkeling.
Tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden kwamen beleidsmakers samen in Brussel om ervaringen uit te delen over het betrekken van decentrale overheden bij de Integrale Nationale Energie- en Klimaatplannen (INEK).