Dagelijks worden in ons land vijfhonderdduizend plastic flesjes weggegooid, waarvan een deel als zwerfafval in de natuur belandt.
Met de installatie van openbare watertappunten laat Global Goals gemeente Schiermonnikoog zien dat het echt onnodig is om plastic flesjes te kopen. Helder duinwater is namelijk universeel en gratis beschikbaar. Zo draagt de gemeente bij aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Jaartal
2022
Gemeente

Jaarlijks komen er vele toeristen naar het eiland Schiermonnikoog en worden er grote aantallen plastic flesjes naar het eiland vervoerd voor consumptie. Deze flesjes belanden vaak in de prachtige natuur waar het eiland bekend om staat. Het plastic afval moet verwerkt worden, wat vaak betekent dat het wordt verbrand. De werkgroep FairTrade Schiermonnikoog sloeg daarom de handen ineen om samen met de gemeente en lokale partners een duurzame oplossing te vinden.

Lokale samenwerking
De werkgroep FairTrade Schiermonnikoog is een enthousiaste groep die de gemeente stimuleert om werk te maken van de Global Goals en wil laten zien dat verandering mogelijk is. In samenwerking met de gemeente, waterbedrijf Vitens en de veerdienst Wagenborg heeft de werkgroep het project tot uitvoering gebracht. Vanuit uit het CO2 Compensatiefond van Wagenborg Passagiersdiensten werd subsidie verleend aan dit project. Dit fonds heeft als doel de CO2-uitstoot van de veerdienst te compenseren door middel van investeringen in duurzame projecten.

Schoon en helder duinwater voor iedereen
Om het gebruik van plastic flesjes te verminderen zijn er watertappunten aangelegd. Op woensdag 20 april 2022 werden de eerste watertappunten in de gemeente Schiermonnikoog in gebruik genomen. Hierdoor is er universele toegang tot gratis drinkwater uit de Schierse duinen. Hiermee wil de gemeente tevens bewustwording creëren onder de inwoners en toeristen. Er wordt actief gecommuniceerd dat het duinwater van zeer goede kwaliteit is en dat het kopen van plastic flesjes echt onnodig is.

Global Goals
Met dit project draagt Global Goals gemeente Schiermonnikoog bij aan het behalen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit project heeft namelijk direct betrekking op doel 6 ‘schoon water en sanitair’, doel 12 ‘verantwoorde consumptie en productie’, doel 13 ‘klimaatactie’, doel 14 ‘leven in het water’, en doel 17 ‘partnerschap om doelstellingen te bereiken’. Door deze doelen niet los te zien maar integraal aan de doelen te werken, streeft de gemeente Schiermonnikoog naar duurzame ontwikkeling voor een toekomstbestendige samenleving.