Praktijkvoorbeelden (13)

Filter resetten

Uniek SDG-raadsprogramma in Amstelveen

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in de raadsvergadering van 20 april 2022 unaniem het thematische raadsprogramma SDG-duurzaamheidsdoelen vastgesteld en besloten om een Global Goals gemeente te worden. De raad gaat aan de slag met jaarthema’s en ambassadeurs om lokale invulling...

2022

(Online) dialoogtafels burgerparticipatie

Op een nieuwe manier - via de dialogische methode - zijn door inwoners, college, raad en ambtenaren 10 afspraken over burgerparticipatie gemaakt. De raad heeft de afspraken vastgesteld.

2021

De leefbaarheidscirkel

De Leefbaarheidscirkel is een datatool, gekomen vanuit een maatschappelijk vraagstuk om de leefbaarheid in de Haagse wijken te verbeteren. Gemeente en bewoners beginnen met een gelijke informatiepositie en transparante samenwerking

2021

Initiatievencafé

Bewoners met ideeën voor de stad een podium bieden en verbinden aan een netwerk van ondernemers, fondsen, banken, wijkraden, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en betrokken stadgenoten.

2021

Podcast helpt raad en inwoners

In een podcast wordt de raad(commissies) kort meegenomen in de belangrijkste bespreekonderwerpen. De podcast wordt gedeeld met de inwoners om ze meer te betrekken bij de politiek.

2021

Urk leuker en mooier maken? We vragen het de jongeren zelf

Een christelijk concertterrein, bootjes huren op de haven en een 'Pieperfestival met Urker gewoontes'. Zo maar wat ideeën om Urk een stuk leuker te maken. Bedacht door de 21 Urker jongeren van 14, 15 en 16 jaar oud. Tijdens een...

2021