De gemeente Zundert werkt sinds 2016 programmatisch aan de hand van verschillende programma's. In 2018 is een programma ontwikkeld voor inwoners- en overheidsparticipatie, de “Factor Z”. Dit programma is het resultaat van een samenwerking tussen gemeenteraad en Bestuur en Organisatie en is uiteindelijk geïmplementeerd in de organisatie.

Jaartal

2023

Gemeente

Naast een ambitie en visie zijn de doelstellingen geformuleerd. De rol van ambassadeur is geïntroduceerd. Dit is dé sleutelrol in het betrekken van inwoners. Verschillende inspanningen zijn gerealiseerd (de rol van ambassadeur, inwonersplatform, Uitdaagrecht, Pet Pot, Voetbalkooi, Kinderraad en -burgemeester, inwonersinitiatieven).

Uitvoering programma

Vanuit "doen is het denken" en "learning by doing" is uitvoering gegeven aan het programma en wordt op een hybride manier gewerkt om de inwoners te betrekken, maar ook aan de veranderende rol van de gemeente.

Ze kennen een unieke en eigentijdse aanpak (geen 1 size fits all). Zij geven daadwerkelijk uitvoering aan de ambities. Tijdens bijeenkomsten van dorpsraden is de gemeente te gast en wordt ook daadwerkelijk de tevredenheid maar ook de trots van hun inzet en ondersteuning aangegeven. Dit wordt ook herkend door het college, de gemeenteraad maar ook de collega's. Ze zijn ook aangemerkt als koploper op het gebied van inwonersparticipatie. Hierbij zijn initiatiefnemers geïnterviewd.

De ambassadeurs in de organisatie zitten op de juiste plek met hun hart (passie en drijfveren). En dat wordt gezien en ervaren door de doelgroep en de organisatie. Ze gaan altijd naar buiten om het gesprek te voeren met de doelgroep. Op die manier zijn ze laagdrempelig en gelijkwaardig en wordt met aandacht geluisterd naar het verhaal en de vraag achter de vraag. Nogmaals de ambassadeur is hier dé sleutelrol.

Netwerkorganisatie

Zundert is een lerende netwerkorganisatie. Vertellen hun verhaal, passie en trots heel graag (staan open om kennis en ervaring te delen). Zowel intern maar ook extern. Elke aanpak is uniek en maatwerk. Dit vraagt de nodige tijd en aandacht in het begin van een proces maar levert gedurende en aan het einde van een proces veel meer op. Denk aan betrokkenheid maar ook kwaliteit van plannen. Het verhaal over het programmatisch werken is uitgewerkt in een boek (de Karavaan).

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.