Participatieplatform
Om participatie van inwoners te stimuleren richtte de gemeente Rijswijk een participatieplatform op.

Jaartal

2023

Gemeente

Type

Website

Corona maakte het begin 2020 plotseling onmogelijk om nog fysieke participatiebijeenkomsten te organiseren. Daarnaast was er in de nota participatie al vastgelegd dat de gemeente moest toewerken naar meer eenduidige en laagdrempelige vormen van participatie op verschillende niveaus. Dit werd nog eens bevestigd in de resultaten van de quick scan lokale democratie, die zij onder inwoners hadden uitgezet.
Dit vormde de aanleiding om, na een verkennend onderzoek, een participatieplatform in te richten en te lanceren. Op het platform komen allerlei gemeentelijke projecten samen waarover men kan meedenken of meepraten. Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden en belanghebbenden kunnen op een makkelijke manier en op het tijdstip dat hen het beste uitkomt hun idee├źn en wensen achterlaten over gemeentelijke beleidsvoornemens of concrete uitvoeringsprojecten.

Groter bereik
De gemeente kreeg in krap acht maanden ruim 1.000 geregistreerde deelnemers, die allemaal op een bepaalde manier hun mening of wensen kunnen doorgeven op beleidsvoornemens of projecten in hun buurt of straat. Dit laat zien dat het aansluit bij de wens of behoefte van inwoners, ondernemers en/of andere betrokkenen. Deelnemers kunnen dus gericht op projecten reageren die hun interesse hebben. En ze bereiken met samen.rijswijk ook anderen dan de gebruikelijke inwoners die je normaliter bij inloopavonden ziet. Het platform is daarmee een waardevolle aanvulling gebleken op de participatiemogelijkheden van de gemeente.

Herbruikbaar
Het succes van dit platform is opgevallen bij vakgenoten. De gemeente heeft ervaringen gedeeld en kreeg ontzettend veel vragen op zich afgevuurd van communicatie- en participatieprofessionals die eveneens met een laagdrempelige vorm van digitale participatie aan de slag willen, of zijn gegaan.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2023.