Praktijkvoorbeelden (824)

Organiseer een dreamteam om je heen

In de gemeente Apeldoorn bemensen 5 casusregisseurs het Meldpunt Toeslagen. Per casus werken er steeds 2 casusregisseurs samen. Eén met jarenlange gemeentelijke kennis van schulden en participatie, en de ander met veel ervaring in de wijk. Een gouden combinatie.

2024

'Tichtby' brengt de overheid dichtbij de inwoners

Gemeenten in Beeld - Vlog #61 gemeente Súdwest-Fryslân Elke week zitten Tichtby-medewerkers in verschillende dorpen en steden om mensen met een lager inkomen persoonlijk te helpen met het aanvragen van verschillende toeslagen en regelingen.

2024

Samenwonen op proef (SOP) in de bijstand

Gemeenten in Beeld - Vlog #60 gemeente Tilburg In de gemeente Tilburg geven ze bijstandsgerechtigden de kans om op proef samen te wonen zonder dat het consequenties heeft op hun uitkering.

2024

Situaties waarin je kinderen écht kunt helpen

Waar help je kinderen van gedupeerde ouders nu écht mee? Dat vroegen de casemanagers van wijkteam Zaanstad zich af toen de eerste kinderen zich bij hen aanmeldden. Het bleek dat het juist niet alleen om die laptop of een rijbewijs...

2024

Van een huis een thuis maken

Vaak lijkt een gedupeerde ouder geholpen met materialen om achterstallig onderhoud te plegen aan een huis. Toch werkt dat niet altijd zo, merkten ze in Diemen. Een huis waar echt veel aan moet gebeuren in combinatie met een minimaal sociaal...

2024

Vlog: Project basisbanen in de gemeente Groningen

Gemeenten in Beeld - Vlog #58 gemeente Groningen Met de Basisbaan creëert de gemeente Groningen extra werkgelegenheid voor inwoners die op een andere manier geen kans maken op een betaalde baan.

2024