Praktijkvoorbeelden (758)

Versnellingsteam als halt tegen uithuisplaatsingen

De regio Flevoland staat al jaren voor de opgave om ruim 1.000 uithuisgeplaatste kinderen een veiligere basis te bieden. Daar kunnen jaarlijks zo’n 250 dreigende uithuisplaatsingen bijkomen als deze opgave niet radicaal anders wordt georganiseerd. Met ‘Flevoland’ heb je het...

Jeugdzorgregio Flevoland 2023

De Crime Game geeft preventie over ondermijning

De Crime Game geeft preventie over ondermijnende criminaliteit door deelnemers in de huid van een drugscrimineel te laten kruipen. Hierdoor hebben deelnemers op spelenderwijze de gevaren van drugscriminaliteit kunnen ervaren. Dat werkte beter dan simpel weg vertellen.

2023

Het Beelddepot: een realistisch beeld van dakloosheid

Het Beelddepot draagt bij aan een realistischer beeld van dak- en thuisloosheid met oog op de kwetsbare positie van dak- en thuislozen en mate waarin het iedereen kan overkomen. Via samenwerking tussen journalisten, ontwerpers, wetenschappers, beleidsmakers én (met een sturende...

2023

'Echt of Nep?' een interactieve film voor senioren

De ontwikkelde film wordt gebruikt voor het verhogen van de cyberweerbaarheid van senioren. Op een laagdrempelige manier wordt kennis bijgebracht over veilig internetgebruik. Niet door informatie te zenden, maar door de senioren mee te nemen in de ervaring en na...

VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam 2023

City Data Specificatie-Mobiliteit (CDS-M)

Deelmobiliteit wordt op steeds meer plekken ingezet als duurzaam alternatief voor de traditionele vervoersvormen. Hierbij worden veel data opgehaald over het gebruik van deelmobiliteit.

2023

Op school in Holland Rijnland

De inzet van jeugdhulp in het gespecialiseerd onderwijs in de regio Holland Rijnland is verbeterd met Jeugdhulp op School (JOS).

Jeugd Holland Rijnland 2023

Nooit te oud om te beginnen

Samen Ouder Worden publiceerde een e-book met inzichten en tools uit 4 jaar waarin samen met ouderen op zoek werd gegaan naar de waarde van zingeving en meedoen. Samen Ouder Worden is een programma van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk...

Samen Ouder Worden/ Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) 2023