Praktijkvoorbeelden (857)

Brede samenwerking wijkonderhoud

Gemeente Huizen gaat de komende 10 jaar het wijkonderhoud op een andere wijze organiseren. Samen met inwoners en organisaties wordt meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving gecreëerd.

2024

Actieve publicatie documenten vanuit zaaksysteem (Woo)

In het kader van de Wet open overheid (Woo) moeten overheden bepaalde soorten documenten verplicht gaan publiceren, in ieder geval op de Woo-index. In Epe wordt het efficiënt gedaan vanuit één centrale bron op verschillende plaatsen zodat deze documenten door...

2024

CircuLaw: regelgeving voor een circulaire economie

In 2050 wil Amsterdam een volledig circulaire stad zijn. CircuLaw wil de overgang naar een circulaire transitie versnellen door te laten zien welke wetten en regels er bestaan, en hoe je deze kunt toepassen.

2024

Aandachtsvolle jeugdzorg: Heppie (t)Huis

De transformatie van de gesloten jeugdzorg naar kleinschalige woonvoorzieningen voor uithuisgeplaatste kinderen is in volle gang. Een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd vraagt goede jeugdzorg om meer dan alleen kleinschaligheid. Om te laten zien hoe aandachtsvolle jeugdzorg er in de praktijk uit...

2024

Toegankelijk theater voor mensen met een auditieve beperking

Naar het theater gaan is voor veel mensen een fijne vrijetijdsbesteding, maar niet vanzelfsprekend als je niet of minder hoort. Hoe maak je theater toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking? De gemeente Alphen aan den Rijn ging samen met...

2024

Prikkelsessie

De gemeente Leudal gebruikt Prikkelsessies (startups bij opdrachten) voor het scherp krijgen van een opdracht voorkomend uit de instrumenten Procesregie, FactorC en Projectmatig werken.

2024

Zicht op drone vluchten

Amsterdam en Den Haag hebben het initiatief genomen om dronevluchten in hun gemeente in kaart te brengen. Dit inzicht stelt hen in staat om, in samenwerking met de politie en andere belanghebbenden, effectief beleid te ontwikkelen voor verantwoord dronegebruik.

2024

Land inmeten met een drone

De gemeente Ede maakt gebruik van drones bij landmeetkundige werkzaamheden. De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) verplicht gemeentes om alle zichtbare onderdelen in de openbare ruimte inzichtelijk te maken. Hulpdiensten, bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren kunnen gebruik maken van deze registratie.

2024

TKRAMREPUS

TKRAMREPUS is de eerste Omgekeerde Supermarkt waar je geen boodschappen haalt maar brengt. Het motto is niet nemen, maar geven. Mensen kunnen naar de ‘supermarkt’ om producten te geven (oftewel doneren) die daarna verder naar mensen in nood verspreid worden.

2024