Praktijkvoorbeelden (760)

Nooit te oud om te beginnen

Samen Ouder Worden publiceerde een e-book met inzichten en tools uit 4 jaar waarin samen met ouderen op zoek werd gegaan naar de waarde van zingeving en meedoen. Samen Ouder Worden is een programma van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk...

Samen Ouder Worden/ Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) 2023

Behoefteonderzoek in gemeentelijke dienstverlening

Wat vinden inwoners en organisaties belangrijk in de gemeentelijke dienstverlening van de gemeente Horst aan de Maas? Aan welke verbeteringen hebben zij behoefte? En welke kanalen moeten als eerste worden aangepakt? Via een handige, zelf ontwikkelde onderzoeksmethode kreeg de gemeente...

2023

Nieuwe wet inburgering: Venlose integrale aanpak 

In de geest van de wet stimuleert de gemeente Venlo inburgeraars om maximaal zelfredzaam te worden. Alles wordt in het teken van dit doel gezet: maatwerk in de aanpak, het naadloos samenspel met de aanbieder, en het sturen op effecten.

2023

Robot met AI-functie werkt 3 jaar achterstand weg

Dankzij een robot die softwarematig handelingen wegneemt, konden er drie jaar aan achterstand weggewerkt worden. Het gaat specifiek om het verwerken van door de OFGV (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek) aangeleverde zaken; documenten en stukken. De OFGV voert de milieucontroles...

2023

Strategisch beleidskader Opvang en huisvesting vluchtelingen

Landelijk is een grote crisis ontstaan rondom de opvang en huisvesting van verschillende groepen vluchtelingen (asielzoekers, statushouders, Oekraïense ontheemden). Deze crisis raakt ook Veldhoven. Vanuit het Rijk en de regio wordt grote druk uitgeoefend op de individuele gemeenten om mee...

2023

KCC speelt belangrijke rol in Omgevingswet

Het Klant Contact Centrum (KCC) wordt serieus meegenomen in het opzetten van de serviceorganisatie te voorbereiding op de Omgevingswet en de WKB (Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen). Er wordt heel nadrukkelijk de verbinding tussen het KCC en Triage ruimtelijk domein...

2023

Jongeren aan zet

Jongeren aan Zet (JaZ) is een programma voor jongeren die van de radar dreigen te verdwijnen. Jongeren die overal zijn afgehaakt, waarbij eerdere hulpverlening heeft gefaald. Overal zien we deze groep tussen wal en schip vallen. Nu lijkt een effectieve...

2023

Bomenroute begraafplaats De Wissel

‘Op gemeentelijke begraafplaats De Wissel staan bijzondere bomen. Mede daardoor is de begraafplaats een betekenisvolle plek om te zijn. De bomenroute laat bezoekers op een andere manier kennismaken met groen.

2023