Praktijkvoorbeelden (799)

Vlog: de gemeente faciliteert natuurinclusief boeren

Gemeenten in Beeld - Vlog #52 gemeente Súdwest-Fryslân Om de bodemkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren, werken de gemeente Súdwest-Fryslân en de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw samen met boeren en natuurorganisaties.

2023

Deltaplan Eindhoven

De gemeente Eindhoven brengt innovaties op het gebied van 4 ontwikkellijnen samen in het integrale programma Deltaplan Eindhoven.

2023

Optimaal Leven

In Drenthe wordt al enkele jaren geëxperimenteerd met integrale hulpverlening voor inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Dit gebeurt binnen het programma Optimaal Leven. In Assen, Emmen, Midden-Drenthe en Hoogeveen/De Wolden zijn Optimaal Leven Teams ingericht.

2023

Proactieve dienstverlening uitbouwen in Stad Gent

De Stad Gent investeert in proactieve dienstverlening, actief wijzen op premies of kortingen, bepaalde rechten automatisch toekennen en geen gegevens meer verlangen als de overheid daar eigenlijk al over beschikt.

GemeenteStad Gent (B) 2023

De Thuisgevers: een warme start voor statushouders

Initiatief De Thuisgevers (project van gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland) biedt een oplossing voor de vastgelopen asielopvang en wooncrisis. Dat doen zij door lokale vrijwillige initiatieven te ondersteunen met advies en praktische hulp bij het tijdelijk huisvesten...

2023

Samen werken aan Onbeperkt Meedoen!

In Oude IJsselstreek werken we samen met de werkgroep Onbeperkt Meedoen aan onze droom. Onze droom is om niet meer over inclusie en toegankelijkheid te hoeven praten, maar dat het vanzelfsprekend is, in ons denken en doen. Als Oude IJsselstreek...

2023