Praktijkvoorbeelden (13)

Filter resetten

Nieuwe werkagenda Twentse Koers

De afgelopen maanden hebben de eigenaren en partners van de Twentse Koers samen richting gegeven aan de samenwerking voor de komende vijf jaar. Een nieuwe en gedragen werkagenda is het resultaat.

Regio Twente 2022

Pilots netwerksamenwerking en samen indiceren in Twente

In Twente hebben partijen uit zorg en welzijn vanuit het hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging gezocht naar oplossingen om de samenwerking tussen het medische domein, het zorgdomein en het sociaal domein te verbeteren.

2020

Samenwerkingsagenda Gemeenten Noord-Limburg en VGZ

Gemeenten in Noord-Limburg en VGZ werken samen met als doel een betere gezondheid en welbevinden voor de inwoners in de regio, met de juiste ondersteuning of zorg op de juiste plek voor iedere inwoner.

Gemeenten Noord-Limburg 2022