Praktijkvoorbeelden (884)

De Wegwijzer

In Tilburg wordt er gebruik gemaakt van de Wegwijzer, een door Tilburg zelf ontwikkelt instrument waarop veel informatie gedeeld wordt van de afdeling Werk en Inkomen. Het bijzondere aan dit instrument is dat aan de ene kant de gemeente informatie...

2024

Bekend maakt bemind

Mensen komen niet meer met elkaar in contact. Onder invloed van social media is deze kloof groter geworden. Doordat verschillende groepen niet meer in contact komen met elkaar, vindt polarisatie vruchtbare bodem. Het Sociaal Cultureel Planbureau concludeert dat polarisatie dusdanig...

2024

Spot Ondermijning Snel campagne

De ludieke campagne “SOS - Spot Ondermijning Snel!” heeft als doel om collega’s van 10 afdelingen bewust te maken van signalen van ondermijning. Zij worden aangemoedigd om deze signalen snel te herkennen en aan te melden.

2024

Hendig zorgt voor blije mensen

In Hendig krijgen inwoners/gezinnen in Peel en Maas passende en integrale hulp. Daarin staan de vraag, mogelijkheden en het verhaal van de inwoners en hun naasten centraal. Vanuit die bedoeling werken vakmensen van de toegang en hulpverlening met elkaar in...

2024

Geldpraatje Dordrecht

Als je je zorgen maakt over je je gezondheid ga je naar de huisarts. Maar waar ga je heen als je geldzorgen hebt? Deze vraag vormde de basis voor 'Geldpraatje,' een nieuwe aanpak voor inwoners met geldzorgen.

2024

Peukenbrigade Kampen

In de zomer van 2023 is in de binnenstad van Kampen de Peukenbrigade Kampen ingezet om de strijd aan te gaan met peuken. Vergezeld van hun bakfiets, ging de Peukenbrigade in gesprek met (rokende) bezoekers en ondernemers op het achteloos...

2024

Kernfoto's sociaal domein

Sinds begin 2023 maakt de gemeente samen met inwoners en partners kernfoto's voor het sociaal domein . Deze kernfoto's helpen om een gezamenlijk en integraal beeld te krijgen van wat er speelt in de verschillende kernen van Stichtse Vecht.

2024

Atlas - een open source GIS viewer

Atlas is een geografisch informatie systeem (GIS viewer) voor zowel collega's binnen de gemeente Purmerend als inwoners en andere geïnteresseerden. Met behulp van Atlas wordt informatie met een geografische component op een kaart getoond met als doel collega's in het...

2024