Informatiesamenleving

Implementatiesteun Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

FAQ uit verschillende invalshoeken

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) treedt naar verwachting op 1 januari 2025 in werking. Hiermee krijgen inwoners en ondernemers het recht om officiële berichten digitaal aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om aan deze wetgeving te voldoen.

Uitgelicht

Doe tot uiterlijk 20 juni mee aan ons onderzoek naar de haalbaarheid en uitdagingen van de Wmebv. Gemeentelijke organisaties worden aangemoedigd om de vragenlijst in te vullen. De VNG rapporteert de resultaten van het onderzoek aan het ministerie van BZK met betrekking tot de haalbaarheid. Ook gebruikt de VNG de resultaten om de ondersteuning aan gemeenten te optimaliseren. 

Lees het nieuwsbericht over het onderzoek voor meer informatie.

Wat is de Wmebv?

Met de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) krijgen inwoners en ondernemers het recht om officiële berichten elektronisch aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen. Het gaat om berichten die bijvoorbeeld gaan over een aanvraag, beschikking, besluit, klacht of zienswijze. De Wmebv is een aanpassing op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Pilotgemeenten geven aan dat er ongeveer 400 verschillende types elektronisch verkeer zijn die straks moeten voldoen aan de Wmebv.

De Wmebv kent 3 onderdelen:

  • het verzenden van officiële berichten door inwoners en ondernemers
  • het ontvangen van formele berichten door bestuursorganen
  • invulling geven aan de zorgplicht om ondersteuning te bieden bij dienstverlening aan digitaal minder vaardige inwoners. 

De wet wijzigt een aantal artikelen in de Algemene wet bestuur. Dit kunt u terugvinden in het wetsvoorstel en de handreiking van BZK (pdf, 990 kB). Het zorgplichtdeel van de wet is 1 januari 2024 ingegaan. De overige bepalingen uit de wet gaan naar verwachting in per 1 januari 2025.

Wat moeten gemeenten regelen voor de Wmebv?

Gemeenten moeten voor de Wmebv het volgende regelen:

  • Digitale kanalen aanwijzen die inwoners kunnen gebruiken bij het verzenden van officiële berichten over aanvragen, beschikkingen, besluiten, klachten of zienswijzen. En zorgen dat deze kanalen gebruiksvriendelijk zijn en voldoen aan de eisen van de Wmebv.
  • Regelen dat er bij een binnengekomen elektronisch bericht van een inwoner of ondernemer een ontvangstbevestiging wordt verstuurd.
  • Regelen dat er bij het plaatsen van een bericht in een ‘berichtenbox’ of MijnOmgeving een notificatie wordt verstuurd inclusief einddatum van de termijn waarbinnen gereageerd moet worden.
  • In het geval de inwoner heeft aangegeven digitaal te willen communiceren en een notificatie of bericht kan digitaal niet afgeleverd worden aan de inwoner, geldt een inspanningsverplichting om op een andere manier contact op te nemen en de inwoner hierop wijzen.
  • In het geval van een storing waarbij de reactietijd langer wordt, is de gemeente verplicht de inwoner hiervan op de hoogte te stellen.
  • Bieden van ondersteuning bij dienstverlening aan digitaal minder vaardige inwoners.

Video pitch Wmebv

Wmebv-stappenplan

Gebruik ons praktische stappenplan voor de implementatie van de Wmebv. Hierin zijn ervaringen van gemeenten die in 2021 zijn begonnen met de implementatie opgenomen.

Wmebv-checklist

Een checklist die u kunt gebruiken bij het in kaart brengen van de gemeentelijke producten en waar deze aan moeten voldoen voor de Wmebv. Deze checklist is opgesteld door een aantal gemeenten die deze stap al heeft doorlopen.

Wmebv-forum

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, informatie en hulpmiddelen via het Wmebv-forum. U kunt hier vragen stellen en uw ervaringen delen over de Wmebv met andere gemeenten. 

Verdere ondersteuning

Wmebv implementeren in een digitale (Mijn)omgeving

De VNG biedt ook ondersteuning en subsidie aan bij het ontwikkelen van een Omnichannel-strategie en MijnServices. MijnServices zijn services die gemeenten kunnen aanbieden in een persoonlijke digitale omgeving (zoals MijnOmgeving) voor iedere inwoner. Inwoners kunnen hier bijvoorbeeld zelf informatie vinden, zaken regelen of de actuele status van aanvragen inzien. Medewerkers kunnen deze informatie ook inzien, zodat zij inwoners die liever via een ander kanaal contact opnemen (zoals de telefoon of via de balie) ook met de laatste stand van zakenkunnen helpen. In deze MijnServices zijn de vereisten van de Wmebv meegenomen.

Er is in 2024 weer plek voor 20 gemeenten. U kunt nu een demogesprek inplannen over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Ga voor meer informatie naar onze Omnichannel en MijnServices-webpagina.

Evenementen

Houd de VNG-evenementenpagina of ons Wmebv-forum in de gaten voor komende evenementen over de Wmebv. Op het Wmebv-forum vindt u ook opnames van eerdere evenementen. Zo deelden verschillende gemeenten tijdens onze Share & Care-sessies hun Wmebv-aanpak en best practices. De opnames van deze sessies vindt u terug op het forum. Daarvoor dienst u eerst een account aan te maken.