Begin 2021 zijn een aantal gemeenten bij wijze van pilot gestart met het implementeren van de Wet MEBV. Alles wat zij onderweg tegenkwamen is verwerkt in een stappenplan. Bent u ook aan de slag met deze wet vol kansen voor een betrouwbare, inclusieve dienstverlening? Maak dan gebruik van ons stappenplan.

Digitalisering van de dienstverlening

Stap 1. Wat vraagt de wet MEBV?

 • Lees de Handreiking Wet MEBV (pdf) inclusief checklist van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Beknopte Infographic (pdf) Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
 • Informeer collega’s van andere afdelingen met behulp van bijvoorbeeld (de informatie uit) deze powerpoint (pptx).

Stap 2. Slim digitaliseren met de omnichannelaanpak.

Stap 3. Analyse huidige digitale kanalen.

 • Inventariseer producten en diensten, bijvoorbeeld met deze checklist (xlsx) met handleiding.
 • Ga na hoe uw huidige kanalen voldoen aan de eisen van de Wet MEBV.
 • Bepaal welk kanaal u wilt behouden voor welk product/dienst.
 • Ga na of er nog producten of diensten zijn waarvoor een digitaal kanaal moet komen.
 • Bepaal ook of er kanalen zijn waarmee u gaat stoppen.

Stap 4: Leg de keuzes voor uw (omnichannel) kanaalstrategie vast in een beleidsdocument.

 • Laat deze strategie vaststellen door B&W.  

Stap 5: Aan de gang met implementeren.

 • Laat u inspireren door het plan van aanpak (docx) en eindrapport (docx), zoals projectleider Paul van Ladesteijn van pilotgemeente Barneveld heeft opgesteld.
 • Kijk het webinar terug waarin medewerkers van de gemeenten Groningen en Veldhoven vertellen hoe ze de wet implementeren binnen hun gemeente. 

Zorgplicht bij de dienstverlening

Stap 1: Bepaal welke belemmeringen inwoners ervaren.

Stap 2: Bepaal hoe u belemmeringen kunt wegnemen.

 • Digitale toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde waardoor inwoners met een beperking wel gebruik kunnen maken van  digitale kanalen (zoals website, apps).
 • Leer van de voorbeelden van andere gemeenten.

Stap 3: Leg uw keuzes voor zorgplicht vast in een beleidsdocument.

 • Laat B&W vaststellen hoe uw gemeente vorm geeft aan de zorgplicht.

Stap 4: Communiceer hoe uw gemeente ondersteunt bij de dienstverlening.

 • Maak het bekend op een plek die voor iedereen is te raadplegen, bijvoorbeeld op de (digitaal toegankelijke) website.