Bij Omnichannel draait het om het samenbrengen van alle kanalen voor betere klantinteracties, met gemak, personalisatie en vertrouwen als uitgangspunten.

Binnen het Omnichannel Project van VNG Realisatie zijn de volgende programma's: MijnZaken, Samenwerkende Portalen en de WMEBV.

Introductie

De omnichannel aanpak sluit goed aan op de ambities van de overheidsbrede Interactiestrategie 'Een raamwerk voor denken, samenwerking en actie' waarin verbetering van het contact tussen klanten (bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers) centraal staat. Om deze ambities te realiseren, is een werkgroep omnichannel aanpak opgericht.

Werkgroep omnichannel

Gemeenten, landelijke overheden en belangenorganisaties onder regie van VNG Realisatie en met financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben een praktische omnichannel aanpak ontwikkeld. Samen met de werkgroep zijn gemeenten ondersteund bij het ontwerpen en implementeren van een omnichannel aanpak voor een inclusieve naadloze klantinteractie. In 2020 is de handreiking omnichannel aanpak gepubliceerd, met de bouwstenen van de omnichannel aanpak die overheidsorganisaties kunnen inzetten om de interactie met klanten te verbeteren. Deze zijn te vinden op de pagina Handreiking en bouwstenen.

In 2021 heeft de werkgroep ook gewerkt aan de omnichannel referentiearchitectuur. Deze referentie is aangevuld met technische componenten voor een integraal klantbeeld en ProductDienstStatus functie. In 2022 gaat de werkgroep werken aan de ProductDienstStatus. Met de ProductDienstStatus kunnen klanten de status van hun aanvraag bij de gemeente volgen, ook als daarbij meerdere overheidsorganisaties betrokken zijn. U leest er meer over op de pagina Omnichannel in 2022.

Meedoen?

Bent u als gemeente geïnteresseerd in kanaalstrategie met omnichannel aanpak, neem dan contact op met Zakia Boucetta, programmamanager Omnichannel. We horen graag voorbeelden van gemeenten die werken aan een omnichannel aanpak.

Gerelateerde artikelen