Digitale toegankelijkheid en duidelijke overheidscommunicatie zorgen ervoor dat alle inwoners en ondernemers gebruik kunnen maken van de gemeentelijke dienstverlening. De VNG heeft 2 handreikingen gepubliceerd die gemeenten ondersteunen in het toewerken naar meer digitale inclusie.
De inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) wordt verschoven naar 1 januari 2024, om gemeenten in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de implementatie. Dat staat in de reactie van de minister van BZK op de schriftelijk vragen van de Eerste Kamer.
De deadline van de Single Digital Gateway-verordening (SDG) nadert! De verordening verplicht overheidsorganisaties informatie te verstrekken via youreurope.eu; het portaal waar EU-burgers terecht kunnen voor informatie van Europese overheidsorganisaties.
Vandaag debatteert de Kamercommissie Digitale Zaken over de Wet Digitale Overheid. De VNG is blij dat nu eindelijk duidelijke regelgeving komt over de digitale toegang tot overheidsdienstverlening. Voor het debat brengen we nog eens 3 punten onder de aandacht over de uitvoering.
Veel mensen vergeten regelmatig hun berichtenbox op MijnOverheid te checken. Daarom is er de optie om meldingen te ontvangen per mail zodra er een nieuw bericht is. Wanneer die optie uitstaat, moet het bestuursorgaan controleren of dit werkelijk de bedoeling is.
Maak een geleidelijke invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) mogelijk en bepaal het tempo daarvan in afstemming met gemeenten. Dat vraagt de VNG in een brief aan de minister van BZK naar aanleiding van de pilots die zijn uitgevoerd onder 5 gemeenten.
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV). Daarmee is een belangrijke stap gezet in het wetstraject.