Hoe ver is uw gemeente of gemeenschappelijke regeling met de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en tegen welke uitdagingen loopt u aan? De VNG onderzoekt hoe ver gemeentelijke organisaties zijn met het implementeren van deze wet die per 1 januari 2025 in moet gaan.

Haalbaarheid en knelpunten

Het doel van het onderzoek is om een actueel inzicht te krijgen in de stand van zaken, en om knelpunten en risico’s in kaart te brengen. Gemeentelijke organisaties, zoals gemeenten, gemeenschappelijk regelingen en gemeentelijke uitvoeringsorganisaties, worden aangemoedigd om de vragenlijst in te vullen. De VNG rapporteert de resultaten van het onderzoek aan het ministerie van BZK met betrekking tot de haalbaarheid. Ook gebruikt de VNG de resultaten om de ondersteuning aan gemeenten te optimaliseren.

Deelnemen aan het onderzoek

U kunt met deze vragenlijst tot en met 28 mei deelnemen aan het onderzoek.

Vul deze vragenlijst ook in als u al eerder heeft deelgenomen aan een onderzoek over de Wmebv. Dit onderzoek vormt namelijk een verdieping op eerder onderzoek en hiermee wordt een actuele stand van zaken opgehaald. Het document 'Nulmeting implementatie Wmebv' (docx, 213 kB) kunt u als vragenlijst uitprinten voor intern gebruik. Let op: deelname aan het onderzoek kan alleen door de digitale vragenlijst in te vullen.

Wmebv

Met de Wmebv krijgen inwoners en ondernemers het recht om officiële berichten digitaal aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen. Om aan deze wet te voldoen moeten gemeenten onder andere digitale kanalen aanwijzen voor hun producten en diensten. Gemiddeld hebben gemeenten zo’n 540 producten en diensten, waarvan ongeveer 400 onder de Wmebv vallen. Ook gelden bij het gebruik van de digitale kanalen nieuwe waarborgen, zoals de plicht een notificatie en ontvangstbevestiging te versturen en een termijnverlenging te communiceren bij een storing.

Meer informatie

Projectpagina Wmebv