In de pilot ‘Digitale vertegenwoordiging door bewindvoerders’ is succesvol aangetoond dat gemeenten de bewind registratie van de Rechtspraak kunnen bevragen. Hiermee wordt het voor gemeenten mogelijk om digitale diensten voor bewindvoerders aan te bieden.

Pilot bij gemeenten

In de pilot is het proces waarbij professioneel bewindvoerders namens een cliënt zaken kunnen doen bij gemeenten succesvol beproefd. Begin 2023 werd de conceptuele werking met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en leverancier Lost Lemon succesvol getest. De gemeenten Den Haag en Rotterdam realiseerden onlangs met hulp van leverancier Anoigo succesvol een aansluiting op de landelijke Bevoegdheidverklaringsdienst (BVD), een beoogd onderdeel van het Wdo-stelsel Toegang.

Succesvol van papier naar digitaal

De mogelijkheid voor professioneel bewindvoerders om digitaal zaken te kunnen doen bij gemeenten verlaagt de administratieve lasten voor alle partijen. Bewindvoerders hoeven niet langer papieren bewijsstukken en procedureformulieren te versturen, nu dienstverleners de bewindrelatie bij het inloggen kunnen controleren bij de authentieke bron: een beveiligde database bij de Rechtspraak. Naast de technische beproeving heeft de pilot ook belangrijk inzicht opgeleverd in de impact van digitale diensten voor bewindvoerders op de gemeentelijke applicaties, de uitvoeringsprocessen en de organisatorische inrichting. In samenwerking met de Rechtspraak en de betrokken pilot partijen wordt gewerkt aan het aanvullend realiseren van toegang voor particuliere bewindvoerders en professionele en particuliere curatoren en mentoren.

Starten met digitale vertegenwoordiging

De pilots hebben aangetoond dat de impact van digitale vertegenwoordiging op interne systemen en processen aanzienlijk is. Gemeenten die zich oriënteren op het realiseren van digitale vertegenwoordiging, doen er dan ook goed aan om op korte termijn de eerste stappen te ondernemen. Parallel wordt door Logius en BZK gewerkt aan het in beheer brengen van de BVD en de realisatie van het Wdo-stelsel Toegang. Wat dit Stelsel zal betekenen voor nieuwe aansluiting of migratie van bestaande aansluitingen is momenteel nog niet bekend. Een aantal leveranciers kan de complexiteit en bijkomende onzekerheden rondom planning en techniek van de voorzieningen voor een deel uit handen nemen.