Gesprek

Duidelijke overheidscommunicatie

Overheidscommunicatie is niet duidelijk genoeg. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Gemeenten kregen door het project Duidelijke Overheidscommunicatie modelteksten, een handreiking om duidelijker te communiceren en workshops en evenementen waar kennisuitwisseling over duidelijke overheidscommunicatie centraal stonden.

Doel

Met modelteksten, een handreiking en een community waarin gemeenten elkaar helpen met duidelijke overheidscommunicatie wordt de informatievoorziening door gemeenten beter en duidelijker.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Project- of uitvoeringspartner(s): gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Arnhem, BAR-organisatie, Bergen op Zoom, Dalfsen, De Ronde Venen, Delft, Den Haag, Dijk en Waard, Enschede, Gooise Meren, Haarlem, Heusden, Heuvelrug, HLT Samen, Hoeksche Waard, Horst aan de Maas, ICTU, Leeuwarden, Leidschendam-Voorburg, Meppel, Middelburg, Moerdijk, Ooststellingwerf, Oss, Reimerswaal, Rotterdam, Stroomopwaarts, Terneuzen, Texel, UWV, Werksaam West-Friesland, Wijde Meren, Zaanstad, Zoetermeer, Zwolle.

Met bovenstaande gemeenten begon het project in 2022. Intussen is in 2023 het aantal betrokken gemeenten ruim boven de 100 gekomen.

Verder werkt het project samen met Gebruiker Centraal.

Uitgebreide beschrijving

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de overheidscommunicatie niet duidelijk genoeg is. In 2019 startte het ministerie van Binnenlandse Zaken met de Direct Duidelijk Brigade die overheidsorganisaties helpt duidelijk te communiceren. Vanaf 1 januari 2022 gingen Direct Duidelijk en Gebruiker Centraal samen verder met deze aanpak. Om deze aanpak effectiever te maken en begrijpelijke overheidscommunicatie bij de lokale overheden te bevorderen ontwikkelde de VNG hulpmiddelen voor gemeenten.

Om gemeenten te ondersteunen bij begrijpelijke overheidscommunicatie en dit thema structureel te borgen richtte dit project zich in 2022 op: 

  • Inventarisatie van de meest gebruikte teksten. Er werden samen met gemeenten duidelijke en begrijpelijke modelteksten gemaakt. Deze modelteksten staan op de Kennisbank Beeldtaal van Gebruiker Centraal.
  • Een handreiking om gemeenten te helpen met duidelijke overheidscommunicatie. 
  • De bevordering van de implementatie van de modelteksten en het gebruik van de handreiking door webinars, workshops en een community waarin kennis kan worden uitgewisseld.

De doelstellingen van het project Duidelijke overheidscommunicatie zijn helder. In 2022 zijn 500 veelgebruikte teksten van gemeenten geïnventariseerd. Op basis van prioriteit ontwikkelden 5 werkgroepen, waar gemeenten aan deelnamen, tot medio 2022 47 modelteksten. De handreiking van het project besteedt aandacht aan de implementatie van deze modelteksten, maar ook aan interne bewustwording, rapportage en verantwoording. Lessons learned door gemeenten zijn in die handreiking meegenomen, net als ideeën voor een campagne en (interne) communicatie. 

Ook organiseerde het project in 2022 6 implementatieworkshops voor gemeenten. In 2023 zijn daar een 6-tal events aan toegevoegd, in de vorm van webinars, workshops en een talkshow. Bekijk op YouTube:

Handreiking Duidelijke Overheidscommunicatie voor gemeenten

De handreiking ‘Duidelijke Overheidscommunicatie voor gemeenten’ wijst op het belang van duidelijke overheidscommunicatie, helpt bij het maken van een plan om duidelijk te communiceren met inwoners en ondernemers, geeft voorbeelden en biedt bronnen om meer te weten te komen over duidelijke overheidscommunicatie. De handreiking richt zich op schriftelijke communicatie zoals formulieren, brieven en webteksten.

Modelteksten en -brieven

VNG-forum Begrijpelijke Taal

Inmiddels is er een groeiend VNG-forum Begrijpelijke Taal. Deze forumgroep heeft meer dan 1250 leden. Het doel van het forum is kennis delen en opdoen. Leden vinden op het forum andere gemeenteprofessionals die zich al bezighouden of willen starten met begrijpelijke taal. Leden vinden hier tools en tips over begrijpelijke taal en een agenda met evenementen over begrijpelijke taal.

Vragen over het project Duidelijke Overheidscommunicatie? Neem contact op met Community Manager Laura Jeninga: Laura.Jeninga@vng.nl