Gesprek

Duidelijke overheidscommunicatie

Project

Overheidscommunicatie is niet duidelijk genoeg, dat blijkt uit onderzoeken. Gemeenten krijgen modelteksten, een handleiding om duidelijker te communiceren en workshops en evenementen rond kennisuitwisseling over duidelijke overheidscommunicatie.

Doel van dit project

Met modelteksten, een handreiking en een community van gemeenten rond duidelijke overheidscommunicatie wordt de informatievoorziening door gemeenten beter en duidelijker.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Project- of uitvoeringspartner(s): gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Arnhem, BAR-organisatie, Bergen op Zoom, Dalfsen, De Ronde Venen, Delft, Den Haag, Dijk en Waard, Enschede, Gooise Meren, Haarlem, Heusden, Heuvelrug, HLT Samen, Hoeksche Waard, Horst aan de Maas, ICTU, Leeuwarden, Leidschendam-Voorburg, Meppel, Middelburg, Moerdijk, Ooststellingwerf, Oss, Reimerswaal, Rotterdam, Stroomopwaarts, Terneuzen, Texel, UWV, Werksaam West-Friesland, Wijde Meren, Zaanstad, Zoetermeer, Zwolle.

Uitgebreide beschrijving

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de overheidscommunicatie niet helder genoeg is. In 2019 is het ministerie van Binnenlandse Zaken gestart met de Direct Duidelijk brigade die overheidsorganisaties helpt duidelijk te communiceren. Om deze aanpak effectiever te maken en begrijpelijke overheidscommunicatie bij de lokale overheden te bevorderen ontwikkelt de VNG hulpmiddelen voor gemeenten. 

Om gemeenten te ondersteunen op begrijpelijke overheidscommunicatie en dit thema structureel te borgen richt dit project zich op: 

  • Inventarisatie van de meest gebruikte teksten. Er worden duidelijke en begrijpelijke modelteksten gemaakt, samen met gemeenten, en met de website Gebruiker Centraal.
  • Handreiking om gemeenten te helpen met duidelijke overheidscommunicatie. 
  • De implementatie van de modelteksten en de handreiking worden bevorderd door workshops en een community waarin kennis kan worden uitgewisseld. 

De doelstellingen van het project Duidelijke overheidscommunicatie zijn helder. Einde 2022 zijn 500 veelgebruikte teksten van gemeenten geïnventariseerd. Op basis van prioriteit worden circa 50 modelteksten ontwikkeld door 5 werkgroepen, waar gemeenten in zijn vertegenwoordigd. In de handreiking van het project wordt aandacht besteed aan de implementatie van die modelteksten, maar ook aan interne bewustwording, rapportage en verantwoording. Lessons learned door gemeenten worden in die handreiking meegenomen, net als ideeën rond een campagne en (interne) communicatie. 

Ook organiseerde het project in 2022 6 implementatieworkshops voor gemeenten.

Bekijk op YouTube het webinar 'Handreiking duidelijke overheidscommunicatie en geteste brieven' van 6 december 2022.

Handreiking Duidelijke Overheidscommunicatie voor gemeenten

De handreiking ‘Duidelijke Overheidscommunicatie voor gemeenten’ wijst op het belang van duidelijke overheidscommunicatie, helpt bij het maken van een plan om duidelijk te communiceren met inwoners en ondernemers, geeft voorbeelden van duidelijke overheidscommunicatie en biedt bronnen om meer te weten te komen over duidelijke overheidscommunicatie. De handreiking richt zich op schriftelijke communicatie zoals formulieren, brieven en webteksten.

Meer informatie? Meedoen?

Gemeenten hebben van april tot en met juni deelgenomen aan de werkgroepen, ook als ze niet van meet af aan bij het project Duidelijke overheidscommunicatie waren aangesloten. Eens in de 2 of 3 weken werkte elke werkgroep in een sessie van 2 uur, 2 modelteksten uit. Dit heeft ongeveer 50 herschreven teksten opgeleverd. De teksten worden op dit moment getest. Inmiddels is er een forumgroep Begrijpelijke Taal voor onderlinge uitwisseling tussen deelnemers en geïnteresseerden. Daar vindt u ook de mogelijkheid om u voor de implementatieworkshops aan te melden. 

Werkgroepen: André Bruijn, andre.bruijn@vng.nl
Juridisch advies: Maria van Andel, maria.vanandel@vng.nl
Vragen over het project: Marlies Klooster, marlies.klooster@vng.nl